Dėl dailininkės EMILIJOS JEZNALDOS JAUDEGYTĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga