Vsevolodas Kovalevskis. „Graviton". 2013
Vsevolodas Kovalevskis. „Graviton". 2013

Pokalbį su V. Kovalevskiu skaitykite 40 p.