Svetlanos Baturos nuotrauka.
Svetlanos Baturos nuotrauka.

Spektaklio „Correspondances" scena.  Apie tarptautinį šokio festivalį AURA skaitykite 16 p.