Kaip manytumėme, ar „Senis ir jūra" yra skirtas vien siauram specialistų rateliui ar plačiajai visuomenei? Tokį padažnėjusį publikos „klasifikavimą" priminė ir kai kurie festivalio „Pax et Bonum" rengėjai. Kam, pagal tokius rūšiuotojus, yra rašomi Nacionalinės, Nobelio premijų laureatų eilėraščiai? Ar bent įsivaizduojame, kiek simbolikos, retorikos ir grynai muzikinės kalbos turtų slypi plačiosios visuomenės mėgiamų Johanno Sebastiano Bacho ar Wolfgango Amadeus Mozarto opusuose? Menas panašus į Šventąjį Raštą tuo, kad kiekvienas įskaito, kiek jo inteligencija pajėgia.
Posakis „tik specialistams" – kaip grifas „Slaptai", galėtų praversti reklamai. Įsivaizduokime Nacionalinį operos ir baleto teatrą kai kuriuos Kalėdoms rodysimus, viešai skelbiamus „Spragtuko" spektaklius pažymintį – Baleto specialistams. Manau, kad tie spektakliai sulauktų žymiai daugiau publikos, nes žadėtų aukštesnę kokybę.
Teatras gruodį leidžia linksmiau. Šiam mėnesiui sukoncentruotos operetės ir baletai. Mūsų laukia 10 „Spragtuko" spektaklių, „Gulbių ežeras", „Žydrasis Dunojus", „Pelenė", „Carmen". Operetės – klasikinės, elegantiškos: „Vienos kraujas", „Šikšnosparnis" (J. Strausso muzika), F. Leháro „Linksmoji našlė". Operos taip pat parink­tos lengvesnės, po vieną „Traviatos" ir „Ernanio" vaidinimą.
Nacionalinė filharmonija iki Kalėdų siūlo pora orkestro muzikos, daugybę kamerinės muzikos koncertų ir keletą jubiliejinių pasirodymų. Gruodžio pabaigoje koncertą 50-mečio proga rengia Vytautas Juozapaitis (baritonas), pasikvietęs penkis kolegas, pianistą Petrą Geniušą, Kamerinį orkestrą ir dirigentą Modestą Barkauską (vakaras vyks Filharmonijos Didžiojoje salėje, programa dar neskelbiama). Kameriškiau, Taikomosios dailės muziejuje, su ansambliu „Musica Humana" kūrybinės veiklos 20-metį minės Ignas Misiūra, anksčiau buvęs pristatomas dainuojąs bosu-baritonu, šįkart nurodama tik boso tesitūra, kuriai parinktos margaspalvės stilistikos arijos ir dainos.
Dainininkai dalyvaus vos ne visuose NF vakaruose. Tęsdami šventinių koncertų temą, pirmiausiai paminėkime Nomedos Kazlaus sumanytą R. Wagnerio gimimo 200-osioms metinėms skirtą vakarą. LR Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus globojamame koncerte skambės „Tristano ir Izoldos" antrasis veiksmas. Šios erotiškiausios operos dalį dainuos užsienio ir lietuvių solistai, pati idėjos autorė. Ji pasirinko Izoldos partiją, skirtą galingam sopranui. Labai įdomu, kaip žemo balso tembru garsėjusiai N. Kazlauskaitei seksis ją padainuoti – kai dainininkę girdėjau operoje pastarąjį kartą, solistė dar turėjo problemų su aukštuoju ir žemuoju savo naujojo balso registrais.
Istorinei sukakčiai skirtas orkestro vakaras prisiminti J. Heifetzo koncerto 100-me­čiui. Ar anuomet skambėjo tie patys kūriniai, kuriuos girdėsime dabar – nenurodoma (gal nežinoma). Bet kuriuo atveju skambės rusų klasika, interpretuojama Nacionalinio simfoninio orkestro, diriguojant jo vadovui Juozui Domarkui. Iš Lietuvos kilusio smuikininko J. Heifetzo vaidmenį atliks šiuo metu JAV studijuojanti smuikininkė Justina Auškelytė (grieš P. Čaikovskio koncertą smuikui ir orkest­rui D-dur).
Iš muzikos teatrą sukurs Kamerinis orkestras ir solistas perkusininkas Pavelas Giunteris koncerte, pavadintame pagal jame skambėsiantį A. Martinaičio opusą „Serenada panelei Europai". Diriguojant R. Šervenikui, koncerte-spektaklyje skambės dvi serenados (be minėtosios –­ švedų kompozitoriaus D. I. Wiréno), divertismentas (vengrų kompozitoriaus B. Bar­tóko) ir Koncertas perkusijai, sumanytas A. Šenderovo.
Priešingą – visiško įsijautimo reikalaujančią, romantiškai psichologizuotą programą parengė Vilniaus kvartetas ir Sigutė Stonytė (sopranas). Vien kvartetas atliks du opusus iš kvartetinio repertuaro elito: F. Schuberto žavingąją Kvarteto dalį c-moll ir visų laikų patį sudėtingiausią kvartetą – 7 dalių, 40 minučių trukmės L. van Beethoveno kvartetą Nr. 14 cis-moll. Tam tikra emocine atgaiva šiuo, intelektualiausios muzikos, atžvilgiu greičiausiai taps R. Schumanno dainos: S. Stonytė su kvartetu išskleis ciklą „Moters meilė ir gyvenimas".
Kalėdų muzikos savaitei NF suplanavusi džiugios populiariosios akademinės muzikos skambesių. Ta proga Didžiojoje salėje pasirodys Baltijos gitarų kvartetas, ansamb­lis „Musica Humana" ir solistai; su Kameriniu orkestru – Kauno valstybinis choras, mūsų geriausieji dainininkai ir obojistai.
Valstybinis simfoninis orkestras Kalėdoms laukia popmuzikos ir lietuvių popdainininkų mylėtojų. Čia maloni intriga –­ Ievos Prudnikovaitės su orkestru ruošiama simfoninių tango programa, kurią šie atlikėjai galėtų paversti aukščiausios kokybės pramoga. O iki Kalėdų – labiausiai širdį traukia „Liepaičių" ir „Keistuolių teatro" koncertai visai šeimai.
Lengviau suprantamo patrauklumo renginių visai šeimai reguliariai ruošia ir Filharmonija.
Jos koncertai Trakų pilies menėje, populiarioji klasika, yra išskirtinio skonio, aristokratiški, su šypsniu akyse. Netrukus ten muzikuos styginių kvartetas „Mettis" ir Liudas Mikalauskas (bosas), o gruodžio viduryje – Irena Milkevičiūtė (sopranas) su Čiurlionio kvartetu.
Turinčius vidinę kunigaikštiško dydžio grožio menę sunkiau išvesti iš meninės tiesos kelio.