Naujos knygos

MENAS. FOTOGRAFIJA

ir aš čia buvau : grafikos darbai, karikatūros / Rimtautas Oškutis ; [sudarytojas Adomas Žilinskas]. – Vilnius : Bitutės, 2013. – 48, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9986-439-45-5
Regėta Lietuva : [neregio fotografo, muzikanto, poeto] Remigijaus Audiejaičio kūrybos pėdsakais / [sudarė ir apipavidalino Tomas S. Butkus]. – [Vilnius] : Vario burnos, [2013] ([Klaipėda] : S. Jokužio l-kla-sp.). – 62, [2] p. : iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (DVD). – Dalis gretut. teksto Brailio raštu. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-95464-3-8

Sparnuoti prisiminimai = Winged memories : fotografija / Leonas Vasauskas ; [sudarytoja Vilma Jankienė]. – Vilnius : AP idėjos : Aviacijos pasaulis, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – [2], 57, [1] p. : iliustr. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-609-95466-1-2

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apvalyk mane isopu... : novelės ir etiudai / Nerijus Laurinavičius. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 125, [2] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-34-427-8
Kad ašara neverktų... : [proza ir poezija] / Albinas Slavickas. – Kaunas : [Rovilnė], 2013 ([Kaunas] : Palmarium). – 127, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-890-11-9 (įr.)

Lengvai : [romanas] / Tammara Webber ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 277, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-1165-9 (įr.)

Ne tas drugys : [romanas] / Vytautė Žilinskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 237, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1113-0 (įr.)

Nuožmiai artėjantis : [eilėraščiai] / Alvydas Valenta. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 101, [3] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-16-483-8 (įr.)

O tempora! : [trumposios dramos ir pasakėčios] / Tomas Dirgėla. – Vilnius : Edukologija, 2013 (Vilnius : Edukologija). – 103, [1] p. – (Jaunųjų rašytojų kūryba). – Tiražas [50] egz. – ISBN 978-9955-20-867-9 (įr.)

Patogus melas : [romanas] / Randy Susan Meyers ; iš anglų kalbos vertė Aušra Lapinskienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). – 325, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1083-6 (įr.)

Penkiapėdžio sugrįžimas : eilėraščiai / Antanas Gailius. – Vilnius : Apostrofa, 2013 (Vilnius : BALTO print). – 61, [1] p. : faks. – Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-605-80-5

Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių : [romanas] / E.L. James ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 598, [1] p. – Trilogijos 3-ioji knyga. – Tiražas 15 000 egz. – ISBN 978-609-01-1164-2 (įr.)

Poetiniai dialogai / Antanas Baranauskas, Klemensas Kairys, Karolina Praniauskaitė ; [parengė Rasa Bražėnaitė, Skaidrė Račkaitytė]. – [Anykščiai] : A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 119, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-580-26-3

Princesės Sultanos ratas / Jean Sasson ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 242, [3] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-1166-6 (įr.)

Ransė gyvenimas : [biografinis romanas apie abatą, Trapistų ordino įkūrėją] / François René de Chateaubriand ; iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė Dručkutė. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 189, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-364-6 (įr.)

Septintoji diena : romanas / Nika Lubitsch ; iš vokiečių kalbos vertė Birutė Lipavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 171, [3] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-1158-1 (įr.)

Septynios kelionės : [eilėraščiai] / Mykolas Karčiauskas. – Vilnius : Gimtasis žodis, [2013] (Vilnius : Standartų sp.). – 205, [3] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-16-484-5 (įr.)

Spektras : eilėraščiai / Marius Plečkaitis. – Vilnius : Edukologija, 2013 (Vilnius : Edukologija). – 69, [1] p. – (Jaunųjų rašytojų poezija, ISSN 2335-7096). – Tiražas [50] egz. – ISBN 978-9955-20-869-3 (įr.)

Tobula blyški mėnesiena : [apysaka] / Vytautas Varanius. – Vilnius : Edukologija, 2013 (Vilnius : Edukologija). – 109, [1] p. – (Jaunųjų rašytojų proza). – Tiražas [50] egz. – ISBN 978-9955-20-868-6 (įr.)

Vabalai : [eilėraščiai] / Dalia Tamošauskaitė ; [iliustracijų dailininkas Saulius Bajorinas]. – Vilnius : Versus aureus, [2013] (Vilnius : BALTO print). – 126, [2] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-34-422-3

Vasara su saulės užtemimu : [atsiminimai] / Jonas Staliulionis. – Vilnius : Petro ofsetas, 2013. – 110, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-420-307-7

Vilnonis bliovikas : [poezija] / Jonas Jackevičius ; [iliustracijos: Kazimieras Jackevičius]. – Vilnius : „Diemedžio" leidykla, 2013 (Vilnius : Standartų sp.). – 110, [2] p. : iliustr. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9986-23-175-2 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Galios amuletas : [romanas] / Licia Troisi ; iš italų kalbos vertė Ieva Mažeikaitė. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 460, [4] p. – Ciklo „Drakono raitelė" 3-ioji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-01-1114-7 (įr.)

Gražiausios pasakėčios / [iš italų kalbos vertė Jūratė Žižytė ; iliustravo Claudio Cernuschi]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Spausd. Kinijoje). – [52] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-661-1 (įr.)

Janio B. dienoraštis / Ruta Skrebele ; iš latvių kalbos vertė Bronė Balčienė ; [iliustracijos: Rūdolfs Švanks]. – Vilnius : Alma littera, 2013 (Kaunas : Spindulio sp.). – 144 p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-1167-3 (įr.)

Kalėdos : stebuklų knyga / [iš italų kalbos vertė Jūratė Žižytė ; iliustravo Maria Rita Gentili]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Spausd. Kinijoje). – [50] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-659-8 (įr.)

Kalėdų senelis keliauja pas vaikus : [kalėdinė istorija / iš italų kalbos vertė Jūratė Žižytė ; iliustravo Maria Rita Gentili]. – [Vilnius] : Presvika, [2013] (Spausd. Kinijoje). – [12] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-22-672-7 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

Rimvydo Strielkūno nuotrauka
Rimvydo Strielkūno nuotrauka

Loading

Festivalis „Vaidiname žemdirbiams 2018“

 

 

 

Rėmėjai

 

 

 

 

Komiksai

10 litų

Dusburgiečio kronika

 

 

 

 

Menininkų portretai

Draugai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatūra ir menas © 2016

Skaičiukai