Valerija Čiurlionytė, Julius Abraitis ir Balys Sruoga, apie 1916 m.
Valerija Čiurlionytė, Julius Abraitis ir Balys Sruoga, apie 1916 m.

Balys Sruoga – Petrogrado universiteto Istorijos-filologijos fakulteto literatūros specialybės studentas, 1915–1916 m.
Balys Sruoga – Petrogrado universiteto Istorijos-filologijos fakulteto literatūros specialybės studentas, 1915–1916 m.

Balys Sruoga kelionės po Kaukazą metu, 1917 m. Nuotraukos iš LLTI BF, Sruogos fondo
Balys Sruoga kelionės po Kaukazą metu, 1917 m. Nuotraukos iš LLTI BF, Sruogos fondo