Ūla Norvilaitė. „Admirolas“, spalvotas tušas, popierius, 2016