Stasys Eidrigevičius. „2016 metų kūrybiškiausias laikrodis“
Stasys Eidrigevičius. „2016 metų kūrybiškiausias laikrodis“