Tomo Venclovos eilėraščio iš knygos „Eumenidžių giraitė“ faksimilė. Iš T. Venclovos archyvo
Tomo Venclovos eilėraščio iš knygos „Eumenidžių giraitė“ faksimilė. Iš T. Venclovos archyvo