2018-ųjų Kultūros ministerijos premijos

Gruodžio 11 d. įteiktos 2018-ųjų Kultūros ministerijos premijos. Martyno Mažvydo premija įteikta Sigitui Lūžiui. Balio Buračo fotografijos meno premija apdovanotas Vytautas Pletkus. Metų debiuto premiją pelnė Marija Kavtaradzė. Jaunojo kūrėjo premijos skirtos Mariui Pinigiui, Pauliui Markevičiui, Aleksandrui Špilevojui, Dovilei Kuzminskaitei, Ronaldui Buožiui. Premijos už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus atiteko Ivanui ir Tatjanai Kuzminams, Ritai Dabulskytei ir Sigutei Chlebinskaitei. Premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skirtos Birutei Bartkutei, Klaidui Navickui ir Reginai Stumburienei. Premija už muziejininkystės darbus apdovanota Vaiva Laukaitienė, o premija už muziejų vertybių restauravimo darbus – Vita Andrulienė. Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose apdovanotas Robertas Lavickas. Už bib­liotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose apdovanota Jolanta Budriūnienė. Plačiau: lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/iteiktos-2018-metu-kulturos-ministerijos-premijos.

Draugai