Keturioliktoji „Lietuvos muzikologija" – muzikos tyrimų keliais

2013 m. pabaigoje pasirodė keturioliktasis „Lietuvos muzikologijos" žurnalo tomas, kurį išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Tai kartą per metus leidžiamas periodinis mokslinių straipsnių rinkinys, kuriame daug dėmesio skriama Lietuvos muzikinio gyvenimo faktams, kontekstams, jo savasčiai ir dabarčiai, susigrupuoja probleminiai tyrimų branduoliai ir tuo pagrindu formuojasi teorinių diskursų grupės. Nauja 2013-ųjų metų numeryje yra tai, kad šiame tome atsigręžiama į šaltinių publikavimo ir jų mokslinio komentavimo tradiciją, spausdinami unikalūs, lietuvių kalba dar neskelbti autentiškų XVII a. pradžios tekstų vertimai.

Žurnalą galite atsiversti ir paskaityti internetinėje LMTA svetainėje adresu

http://lmta.lt/lt/lietuvos-muzikologija-2

Draugai