Kronika Nr. 3506

Du rusų performanso menininkai suimti 10-čiai dienų už chuliganizmą Raudonojoje aikštėje. Kaip pranešama, meninės grupės „Blue Rider" nariai, šokių mokytojas ir programuotojas, šlakstė šventintą vandenį ant Lenino mauzoliejaus šaukdami: „Kelkis ir dink!" Performansas buvo pavadintas „Velnio išvarymas, mauzoliejaus išniekinimas". 2013 m. nepriklausoma apklausa parodė, kad 25 % rusų mano, jog Leninas turėtų likti mauzoliejuje, 53 % mano, kad jis turėtų būti palaidotas. Remiantis kita apklausa, 51 % rusų laiko Lenino vaidmenį istorijoje teigiamu.

Egipto muziejuje Kaire saugomos auksinės Tutanchamono kaukės dalis buvo nudaužta ir slapta skubiai priklijuota. Manoma, kad faraono barzda nulaužta valant ir priklijuota epoksidiniais klijais, kurių žymė ir dabar matyti ant 3300 metų senumo kaukės, 1922 m. rastos britų archeologų.

 


 

Sausio 25 d., eidamas 93-iuosius metus mirė lietuvių rašytojas, prozininkas ir eseistas Jonas Mikelinskas (1922 05 06–2015 01 25). Gimė Žadeikėliuose, Pasvalio valsčiuje, 1942 m. buvo išsiųstas į priverstinius darbus Vokietijoje. 1944–1947 m. mokytojavo Saločių progimnazijoje. 1952 m. Vilniaus universitete baigė prancūzų kalbą ir literatūrą. 1952–1954 m. dirbo mokytoju Onuškio vidurinėje mokykloje (Daugų r.). 1953–1962 m. Švietimo ministerijos inspektorius, 1963–1968 m. Lietuvos rašytojų sąjungos prozos kon­sultantas. Nuo 1960 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. J. Mikelinsko romanuose ir apysakose kuriamos alternatyvios situacijos, jose personažas turi save išbandyti ir lemtingai pasirinkti. Pabrėžiama konkretaus žmogaus vertė, vaizduojama jo psichika ir pasąmonė, slaptos nuojautos, baimės, vaizdiniai, įkyrios būsenos, plėtojamos egzistencializmo idėjos, kaltės ir atsakomybės problematika, naudojamas psichoanalitinis sapno motyvas. Kūrinių herojus – inteligentas, dažniausiai mokytojas, išgyvenantis dvasinę koliziją, todėl jam iškyla dorovinio apsisprendimo, laisvės ir būtinybės, garbės, orumo ir sąžinės problemų. Rašytojo kūryba versta į čekų, estų, latvių, rusų, ukrainiečių kalbas, kūriniai įvertinti įvairiomis premijomis: 1983 m. už romaną „Kur lygūs laukai" skirta LSSR valstybinė premija, 1986 m. už prozos rinkinį „Nepalaidotos dienos" –­ Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija, 1989 m. – Juozo Paukštelio premija už romaną „Juodųjų eglių šalis", 2004 m. –­­ literatūrinė „Varpų" premija, 2007 m. –­ Juozo Tumo-Vaižganto premija už knygą „Kodėl yra taip, kaip yra". 2002 m. rašytojo kūryba įvertinta Nacionaline kultūros ir meno premija, 1995 m. J. Mi­kelinskas apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Nuotrauka iš LM archyvo

Britų biblioteka pradėjo rink­ti pinigus, reikalingus išsaugoti 6 mln. garso įrašų archyvą. Įrašams, kurių ankstyviausi datuojami 1880 m., skaitmenizuoti reikia apie 60 mln. svarų. Jei įrašai nebus skaitmenizuoti, prognozuojama, kad susidėvės greičiau nei per du dešimtmečius. Archyve sukaupta įrašų iš dabar jau išnykusių genčių, laukinės gamtos garsų, Pirmojo pasaulinio karo kareivių balsų ir kt.

Draugai