„Pirmosios knygos“ (poezijos ir prozos) konkursas

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla skelbia „Pirmosios knygos“ (poezijos ir prozos) konkursą. Naujovė – 2016 m. PK konkurso dalyvių rankraščius komisija vertins anonimiškai. Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 35-erių metų literatai, kurie dar nėra išleidę savo knygos. Teikiamo kūrinio apimtis – 2–5 autoriniai lankai. Rankraščiai bus priimami sausio 11–15 d. leidyklos knygynėlyje arba paštu: K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius. Dvi geriausias pirmąsias knygas išleis Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Daugiau informacijos www.rsleidykla.lt.

Draugai