Aktualu

Apgynęs Sorbonoje 1948 m. daktaro disertaciją, Algirdas Julius Greimas, neturėdamas Prancūzijos pilietybės, negalėjo gauti dėstytojo vietos šios šalies universitetuose. Vieną vakarą jam paskambino jo bičiulis, leksikologinių tyrinėjimų bendražygis Georges Matoré:– Ar nori važiuoti į Egiptą?– ???– Jei nori, tai sėsk į metro ir už pusvalandžio atvažiuok. Pas mane kaip tik yra vienas ponas, kuriam reikalingas profesorius Aleksandrijos universitetui.„Laiškuose iš Afrikos" („Draugas", 1955 m. spali...


Vasario 27-ąją į Amžinybę išėjo vienas žymiausių latvių poetų Imantas Zieduonis (1933–2013), nacionalinę literatūrą praturtinęs trimis dešimtimis poezijos, esė, publicistikos, literatūrinių pasakų knygų. Jo kūriniai versti į dešimtis kalbų. Lietuviškoje bibliotekoje turime eilėraščių rinkinį „Skrajūnas akmuo“, publicistikos knygą „Vis tiek“, literatūrines pasakas „Spalvotosios pasakos“.Daugiau nei tris dešimtmečius su Imantu Zieduoniu šnekučiavosi poetė, dramaturgė Mara Zalytė. Tik 2009-ųjų bala...


Kas nutiko Lietuvoje?

2013-03-12 17:32:03

Tirdami bylą dėl savo namuose gimdžiusių moterų, kurios dalyvių nusikaltimo sudėtis, mūsų požiūriu, sunkiai paaiškinama, prokurorai atliko kratas piliečių, taigi ir kai kurių menininkų, namuose. Buvo paimti pagrindiniai darbo įrankiai – kompiuteriai, skaitmeninės laikmenos su tekstais ir vaizdine medžiaga – be kurių jie negali tęsti savo darbų, užsidirbti pragyvenimui. Mūsų žiniomis, tai buvo atlikta labai keistu būdu: užuot pasikvietus reikalingus asmenis ir uždavus jiems norimus klausimus, buv...


Apie projekto „Aukštosios kultūros impulsus mokykloms“ (AKIM), kurį vykdo Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA), intencijas, užmanymą, įgyvendinimo gaires, tikslus plačiau buvo rašyta ir pristatyta žurnale „Literatūra ir menas“ (2012 03 02, Nr. 3369). Turbūt ne vienam: tiek projekte dalyvaujantiems menininkams, mokykloms, tiek patiems idėjos autoriams, vykdytojams, administratoriams kėlė nuogąstavimų kaip visos iki šiol Lietuvoje precedento neturinčio ir neturėjusio projekto idėjos, užmanymai v...


Sausio 22 d. Mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje įvyko diskusija Lietuvos kultūra Mindaugo laikais (XIII a.) – faktai, tekstai, problemos: perskaičius Algimanto Bučio knygas „Seniausioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha. Poliparadigminė viduramžių kultūrinių konfliktų studija“; „Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija“. Renginį moderuojant LMA nariui prof. Romualdui Grigui, savo pastarųjų metų kūrybinės veiklos lauką pristatė dr. Algimantas Bučys. Tiek jo, tie...


Premijos:1. Elenos Mezginaitės – Gintarui Patackui „už kūrybos aistrą, įelektrinusią eilėraščių posmus, visuomet žaižaruojančius Lietuvos poezijoje“ (steigėjai –­ AB „Linas“, UAB „Adax“, Vyturio Gikniaus įmonė, Karolina ir Arūnas Paliuliai, „Panevėžio keliai“); 2. Julijono Lindės-Dobilo – Gintarui Bleizgiui „už sodininko darbus poezijos brūzgynuose“ (steigėja – Panevėžio miesto savivaldybė); Prizai:1. Dalios Svilienės sukurtais angelais apdovanoti Panevėžio miesto ir krašto jaunieji literatai:J...


Literatūrinė žiema vyko gruodžio 7–8 dienomis Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, ku­ri kaip tik šventė savo 90 metų sukaktį. Renginys pavyko, tad reikia pasveikinti organizatores – Elvyrą Pažemeckaitę ir Solveigą Ska, taip pat bibliotekos direktorę Rimą Maselytę bei visą kolektyvą, pasirūpinusį, kad renginių vedėjams ir dalyviams nieko netrūktų.Pati Elvyra ne kartą sakė daug dalykų kopijuojanti nuo Poetinio Druskininkų rudens, tačiau pastarasis neturi ypatingų teisių nei į ano...


Irena Balčiūnienė. Įkvėpimas

2012-11-27 18:30:21

Viešuose skatologinio Romeo Castellucio spektaklio „Apie Dievo sūnaus veido koncepciją“ aptarimuose, garbstymuose, peikimuose perskaičiau: „Ir tada į sceną įeina vaikas su kuprine, išpila iš jos krūvelę žaislinių metalinių granatų, pasiima vieną, ištraukia žiedą ir sviedžia į Veidą. Paskui kitą, dar vieną. Prie jo prisijungia dar dešimtis taip pat apsiginklavusių aštuonerių-devynerių metų vaikų. Mikrofonais išdidinti smūgių garsai susilieja į kurtinančią kanonadą.“Ne kartą cituota, kad vaiko su ...


Jei koks statistikos mėgėjas atliktų tyrimą, ko gero, paaiškėtų, jog dabar žiniasklaidos dažniausiai vartojamas žodis – „pirko“. Omenyje turimi nupirkti rinkėjų balsai. Jau beveik nieko neberašoma apie mergaitės ir Kedžių –­ Venckų šeimos tragediją ir jos kontekste išryškėjusį teisinės sistemos supuvimą. Žodis „pirko“ dabar svarbiausias. Net Konstitucinis teismas aiškinosi giliąsias „pirko“ prasmes.Kaip ir prieš 4 ar 8 metus, rinkėjų balsai per šiuos rinkimus buvo perkami. Ir ne vienos partijos ...


Kaip atsitinka, kad literatūros istorijoje įdomią asmenybę pridengia užmaršties šešėlis, nepaisant kūrybos vertės, žmogaus savitumo? Kas tai nulemia – sudėtingesnė, nei kitų, likimo pynė, nepritapimas prie literatūrinės atmosferos, gyvenimą traiškiusi politinė galia, įgimtas kuklumas, nuošalumas, didesnis asmeninės distancijos poreikis? Nenoras daryti kompromisų, kuriuos kiti laiko kone savaime suprantamais? O gal kartais net kilmė, neįprasta pavardė? Tačiau kai pavyksta šešėlį pradengti, tokios...


Draugai