Paveldas

BPKB firminis ženklas
BPKB firminis ženklas

*

Mudviejų su vyru Eugenijumi Antanu Cukermanu kelias į Baldų EKB (Eksperimentinį konstravimo biurą) – visiškai atsitiktinis. Buvome bebaigią architektūros studijas KPI ir VI kurse rengėme diplominius darbus. Dabartinė Kauno Rotušė, taip pat ir Vyskupų rūmai anuomet priklausė KPI Statybos fakultetui, kuriame buvo ir architektūros specialybė. Studijų aplinka buvo puiki, dėstytojai reiklūs ir dėmesingi. Daugelis jų buvo baigę mokslus užsienyje prieškario laikais, o grižę projektavo ir statė. Tai architektai J. Peras, A. Lukošius, K. Šešelgis. Projektavimą dėstė ir keli jaunesnės kartos architektai – V. Bujauskas ir V. Miliūkštis, piešimą ‒ dailininkai S. Ušinskas ir J. Vaitys. Turėjome nepaprastai įdomų architektūros istorijos dėstytoją S. Abramauską.

Leidinys apie Lietuvos profesionalaus baldų dizaino ištakas
Leidinys apie Lietuvos profesionalaus baldų dizaino ištakas

2013 m. pabaigoje Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido gausiai iliustruotą leidinį „Lietuviškų baldų dizaino kūrėjai 1957–1990. Baldų projektavimo konstravimo biuras – profesionalios veiklos židinys". Tai – spaudai parengtas vieno iš ilgamečių Baldų projektavimo konstravimo biuro vadovų architekto Vytauto Beigos (1928–2011) iniciatyva sukomplektuotas kompiuterinis Biuro dizainerių darbų nuotraukų katalogas iš dar pasiekiamų bendradarbių asmeninių rinkinių ir jų turimos medžiagos. Po 1990 m. nutraukus biuro veiklą, projektuotų baldų brėžinių ir nuotraukų archyvas buvo sunaikintas (išgabentas į Grigiškių kombinatą kaip kartono žaliava). Iškilo grėsmė, kad be pėdsakų dings svarbi mūsų materialios kūrybos palikimo dalis.