Kitas savaitraščio „Literatūra ir menas“ numeris išeis 2012 m. rugpjūčio 31 dieną.

Redakcija