Vida Girininkienė
Vida Girininkienė

Pavadinimas Sukūrimo data
Vida Girininkienė. Nekropolis – Valstybės simbolis (tęsinys) 2012 rugpjūčio 05
Vida Girininkienė. Pranas Vaičaitis ir Sintautai arba Sintautai ir Pranas Vaičaitis 2013 spalio 09
Vida Girininkienė. Nekropolis – Valstybės simbolis 2013 gruodžio 30
Vida Girininkienė. Lietuviški arbatvakariai, arba kitu keliu į Vasario 16-ąją 2014 vasario 19
Vida Girininkienė. Iš Suvalkijos lygumų į „Vilniaus Lietuvos sostapilį“ 2014 birželio 25
Vida Girininkienė. Pamiršti eilėraščiai Vincui Kudirkai ir Pranui Vaičaičiui 2014 rugpjūčio 06
Vida Girininkienė. Epochinis romanas, arba Jono Ma­čiulio laiškai Eugenijai 2014 spalio 09
Vida Girininkienė. Mirė bastydamasis Paryžiuje... 2014 lapkričio 05
Vida Girininkienė. Dailininkas Antanas Zaleskis ir jo aplinka 2014 gruodžio 04
Vida Girininkienė. Kalėdinis vakaras 2014 gruodžio 31
Vida Girininkienė. „Tu, Žagare, tu, „slavnioji“...“ 2015 vasario 03
Vida Girininkienė. Nuo Vinco Kudirkos namelio iki „Tautos“ namų (I) 2015 kovo 11
Vida Girininkienė. Nuo Vinco Kudirkos namelio iki „Tautos“ namų (II) 2015 kovo 18
Vida Girininkienė. Tautosakininkų duetas: bajoras Mečislovas Dovoina-Silvestravičius ir valstietis Vincentas Bakutis (I) 2015 balandžio 29
Vida Girininkienė. Tautosakininkų duetas: bajoras Mečislovas Dovoina-Silvestravičius ir valstietis Vincentas Bakutis (II) 2015 gegužės 26
Vida Girininkienė. Jei ne fotografija, būčiau ėjęs per mergas ir gėręs... 2015 birželio 17
Vida Girininkienė. Po Polesę su Valentinu 2015 liepos 08
Vida Girininkienė. Vytautas nori pamatyti savo Lietuvą... 2015 rugsėjo 09
Vida Girininkienė. Adomas Mickevičius – tarp Europos ir Azijos 2015 spalio 06
Vida Girininkienė. Vincas Kudirka: kalėjimas, sužadėtinė, geltonos rožės 2015 lapkričio 19
Vida Girininkienė. Kunigaikščiai Oginskiai ir žemaitukas 2015 gruodžio 26
Vida Girininkienė. Simonas Daukantas ir Vincas Grybas 2016 sausio 14
Vida Girininkienė. Medvilionių dvaras: išsaugoti ar griauti? 2016 vasario 18
Vida Girininkienė. Tarp Medvilionių, Krokuvos ir Pary­žiaus: Adomas Varnas ir Zigmantas Skirgaila 2016 balandžio 14
Vida Girininkienė. Stasys Mikšta: „Manęs niekas nieko neklausė“ 2016 gegužės 19
Vida Girininkienė. Janas Čečiotas: be Adomo Mickevičiaus auros 2016 birželio 29
Vida Girininkienė. Krokuvoje paskui Vytauto galvą 2016 liepos 20
Vida Girininkienė. Universitetas prie Nevos (I) 2016 rugsėjo 14
Vida Girininkienė. Universitetas prie Nevos (II) 2016 spalio 06
Vida Girininkienė. Vagankovo „vyrukai“ Vysockis ir Jeseninas 2016 lapkričio 02