Vienas eilėraštis

2019-ųjų Jotvingių premijos laureatas     – Kas gal apsakyt Jūsų grožį, ciecorien, lyg tirpimą sniegų, kėlusių malonų šiurpulį andai? Taipogi Jūsų, draugės mokytojos, melžėjos, pavardžių neminėsim, prašmatniai ištekėjusios beigi linksmosios senmergės? – štai mes, aukšti arba stori, su smuikais ir dūdomis – ištikimi Jums... – Visad visados, – šaukia dėdė Zigmas, jis joja ant baltojo arklio, i&scar...


Kęstutis Navakas. žirklės

2019-09-12 20:40:53

iš pražiodytų žirklių pabiro kreivi karpiniai    karuselių arkliukai ir pernai sugaudytos žuvys atsisuko kakleliai konjako išgerto seniai    kai dar buvo su kuo kai dar draugas nebuvo pražuvęs   vis ratu ėjo medžiai vešli įsisukus gamta    dar ieškojo sau centro kurio įsikibus neklystų ir išaušo diena tačiau mes juk žinojom: ne ta    ji kitų platumų ir iš mums svetimų karalysčių   kažką p...


Susėskit ir derėkitės Lig soties, seni sidabrakailiai lapinai. Užmūrysime rūmuos jus puikiuos Prie vaišėmis nukrauto stalo, vyno, guolio minkšto ir liepsnos, Kad išderėtumėt Vaikų mūs gyvastį ir savąją. Lai kūrinijos išmintis visa Suplaukus laimina jūs protus Ir lydi vingiuos labirinto. Tačiau anapus rūmo sienų sužvarbę lūkuriuosim mes – Bergždžiai numirusiųjų kariauna, Tie, kur iš Marnos ir Montekasino, Treblinkos, Drezdeno ir Hirošimo...


Jonas Juškaitis

2019-07-23 06:41:25

/ / /   Kur nešies vien tikėjimu gyvą mane, Kol nusineštą atiduos. Vėl vakaras gražus, ir auksinė tik nežinia Sudrebėti į šviesmečius tuos. –   Prieš akis, ne kaip žemė iš kapo, sausas Pirmutinio žmogaus ir visų pranašų Per seniausias naktis iš tamsų į tamsas Nusiritus geltonu mėnulio lašu...   Rankos, jūs rankos paliesti pasaulio šiurpus, ir liūdnų Varganumų skaudžiuos ir graudžiuos Varganumuos žmo...


T. P.,                                                                                   ...


Vilnelė. Vaitoki jūra

2019-06-27 20:35:37

Irena Petkutė-Vilnelė.Vaitoki jūra Partizanės Irenos Petkutės-Vilnelės (1932–1953) eilėraštis, skelbtas Žemaičių apygardos pogrindiniame leidinyje „Malda girioje“ 1952 m. sausį (Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-5, ap. 2, b. 28, l. 9)....


  / / /   lyg šios kultūros ir visuomenės košmaro   norima atsikratyti revoliucinio nuoseklumo kad būtų galima ramybėje sapnuoti baigėsi prasta atoslūgio literatūra, ne ką menkiau diegusi hegemoniją   publika atskleidė esanti kitos formos ir virto kitu   išbandymas slypi santykių, kuriuos bergždžiai fiksuoja žiniasklaida, gausybėje Arenos užteko šiam nevykusiam sapnui nutraukti   kuris toliau pardavinėjo beverčius daiktus d...


Marius Burokas. Akies istorija

2019-05-23 21:12:24

Ugnės Žilytės piešinys   / /   mėnuo primena tą gydytojo žibintą   dėk smakrą ant jo lentynėlės   / /   tik per akį gali tiesiai   į žmogų įeiti   / /   o ten, matau – slenka ledynai slegia regėjimo žemę stumia riedulius juodus   / /   atšipus žiemos šviesa nudirtas obuolio kailis stingsta   galvos nepakelti   / /   šiurkščioj neregystės vilnoj grublėti nu...


nieko naujo po mėnuliukrebžda vėlės po nameliukregždės vėlei orų nenuspėjanenumato po liepos rugsėjovienuma tarp beglobių rakandųvėl atšipusiais peiliais prakandaskylę sielai nugrimzti į gelmędrumstą kaip krakės tyrą kaip kelmėgrumstą duonos kasdienės ta šelmėzylė gurina po mėnuliunieko naujo et nieko naujopo gyvybės siauru langeliu     ...


Da Vinči! Viskuo tu vieningas,Epochų griovei draudimus,Žvilgsniu gyvatės išmintingosPortretas tavo veria mus. Buvai kaip mes įvairiapusis,Didus dvejojimu kilniu,Tau skleidės gundymas gilusisVisų dvilypių reiškinių. Ir žiūri iš tavos ikonos Su sfinkso šypsena šaltaPusiau pagoniškos madonos.Jų liūdesy – kaltės nata. Kaip velnias, pranašas, raganius,Mums užgintoji paslaptis –O Leonardai! – tu numanęsTai, ką dar dengia ateitis. Ž...


Draugai