Rašytojas G. Kanovičius (Zenekos nuotr.)
Rašytojas G. Kanovičius (Zenekos nuotr.)
Grigorijus Kanovičius, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, pasitraukė į Sovietų Sąjungos gilumą. Po karo grįžo į Vilnių, debiutavo kaip rašytojas. Nuo 1993 metų gyvena ir kuria Izraelyje. Prozininkas, dramaturgas, vertėjas dalijasi mintimis apie savo rašymo kelią, santykį su pasauliu, meno ir kasdienybės paslaptį. Susirašinėjo Deimantė Daugintytė.

Literatūrologas Petras Bražėnas Jūsų rašymo stilistiką vadina atpažįstama, išsiskiriančia iš kitų. Kaip pats lavinote savo rašytojo balsą, ar turėjote autoritetų, mokytojų šioje srityje?

Esu labai dėkingas gerbiamam Petrui Bražėnui už jo pagiriamuosius žodžius apie mano kūrybos stilių. Laimingi tie rašytojai, kurie atranda savo stilių jau savo pirmoje knygoj. Aš pastariesiems, deja, nepriklausau. Savo stiliaus ieškojau ilgai ir ligi šiolei labai abejoju, ar man pavyko jį surasti. Parašiau galybę įvairaus žanro ir kalibro tekstų: keturis poezijos rinkinius (du iš jų lietuvių kalba) apie dvidešimt scenarijų (neskaičiuojant įžūliai pavogtų), gerą tuziną pjesių, išverčiau iš lietuvių kalbos ištisą kalną puslapių... Buvau uolus plunksnos arba, kaip pasakytų mano tėvelis siuvėjas, ne menininkas, ne meistras, o lopytojas. Gal ir likčiau tokiu vidutinioku amatininku, jei nesiryžčiau parašyti apie savo tautiečius, apie savo senelius, apie savo vaikystę, apie mylimą Jonavą, dar nesuniokotą, dar kupiną žydiškos gyvybės ir žydiško klegesio. Trumpai tariant, po karo bene pirmas išdrįsau antisemitinėje Sovietų Sąjungoj rusiškai prabilti apie savo tautos likimą. Tematika padiktavo ir stilių – lyrinį pasakojimą, atmiežtą buitiniu siurrealizmu...
Visų, iš kurių mokausi rašyti, išvardyti negalėčiau, nes tai būtų pernelyg ilgas sąrašas.
Mokausi iš jų – gyvų ir iškeliavusių Anapilin – ligi šiolei. Tarp autoritetų vyrauja Lotynų Amerikos rašytojai.

Esate minėjęs, kad Jums tekste svarbu paslaptis, mistikos elementas. Kaip tai dera Jūsų autobiografiniuose, dažnai tikrais įvykiais paremtuose kūriniuose?

Man atrodo, kad pats gyvenimas yra paslaptingas. Literatūra, kaip jo atspindys, negali apsieiti be paslapčių. Aš nekalbu apie grynai detektyvines, kriminalines istorijas. Savo kūriniuose aš stengiuosi jų specialiai neišradinėti tam, kad papuoščiau ar pagyvinčiau siužetą, o daugiau pasitikiu neišgalvotais realiais įvykiais. Juk dažnusyk būna taip, kad įdomus ir vingiuotas kelias veda į budriai saugomą kasdienišką paslaptį.

Rašėte scenarijus kino filmams, pagal Jūsų romanų dilogiją pastatytas spektaklis „Nusišypsok mums, Viešpatie“. Kiek magijos vaizduojamuosiuose menuose?

Taip, buvau prisiekęs „kinošnikas“, profesionalus scenaristas, kurį maitino įvairios šalies studijos. Teko dirbti ir net bendraautoriauti su tokiais „šulais“: V. Žalakevičiumi, R. Vabalu, A. Grikevičiumi, A. Araminu... Visų ir neišvardysi. Nors pakankamai ragavau ir teatro dramaturgo duonos, kad ir kaip būtų keista, bet, ačiū Dievui, romanų dilogiją „Ožiukas už porą skatikų“ ir „Nusišypsok mums, Viešpatie“ scenai pritaikiau ne aš. Tai padarė amžinatilsį Almantas Grikevičius, norėjęs sukurti televizijos serialą, ir spektaklio režisierius Rimas Tuminas. Ir, manding, jie padarė tą labai vykusiai...

Ar tekstą perkeliant į sceną ar kino aikštelę kuriamos naujos, papildomos prasmės? Kaip vertinate, pavyzdžiui, romanų ekranizacijas?

Mano manymu, geriausiuose spektakliuose ir net filmuose yra daug nepakartojamos, stipriai veikiančios magijos. Niekas negali paneigti, kad gyvo, talentingo aktoriaus lūpomis išgyvenamas žodis iš ekrano ir scenos veikia kur kas stipriau ir įtikinamiau negu popieriuje.

Jūsų kūryboje svarbi atmintis, patirtis. Kaip manote, ar gyvenęs kitame pasaulio krašte, kur Jūsų nebūtų palietęs karas, holokausto tragedija, būtumėte pradėjęs rašyti?

Visiškai sutinku, kad kūryboje labai svarbų vaidmenį atlieka atmintis. Ji yra pagrindinis kūrinio variklis, nors autorius gali ir nebūti aprašomųjų įvykių tiesioginis liudytojas ar dalyvis. Čia svarbu remtis erudicija, reikiamų žinių bagažu, lakia vaizduote ir panašiai. Pavyzdžiui, Levas Tolstojus pats nebuvo 1812 metų karo dalyvis, bet tai nė kiek jam nesukliudė parašyti genialų romaną „Karas ir taika“.
Jokiu būdu nelygindamas savęs su tokiais plunksnos galiūnais, esu tos nuomonės, kad apie Holokausto tragediją gali parašyti ir bet koks talentingas rašytojas, kurio nepalietė karas.

Viename interviu sakėte: „Mano knygose rasite daug ką, tik nerasite neapykantos“. Ar priimate pasaulį su visomis katastrofomis, žmonių abejingumu, žiaurumu? Tai susitaikymas ar liūdesys?

Iš tikrųjų galiu pasidžiaugti, kad per visą savo gyvenimą neparašiau nė vieno puslapio, kuriame būčiau propagavęs neapykantą. Nuo mažens mane mokė, kad yra užkrečiamos ligos. Ir viena baisiausia jų – neapykanta. Skirtingai nuo meilės, neapykanta nebūna vienpusiška. Tik mylėti galima be atsako, neapkęsti be atsako – neįmanoma.

Komentarai  

 
#20 Kara-Murza 2012-12-10 21:15
Сионизм (от названия горы Сион близ Иерусалима; в Библии Сион символизирует дом бога Яхве, царство божье на земле и на небе) – обобщенное название идеологии, политики и системы организаций мощного международного политического движения евреев, возникшего в конце XIX века. I сионистский конгресс (1897) создал Всемирную сионистскую организацию (ВСО), в которую ныне входит большое число партий, действующих в десятках стран. По мировоззрению и социальным принципам сионизм – очень широкое движение и включает в себя как крайне правые взгляды, так и партии, близкие к социализму и коммунизму (при условии признания ими установок иудаизма и еврейского национализма). Так, самая влиятельная в Израиле Партия труда (входит в Социалистически й интернационал) основана на доктрине социал-сионизма , включающей идею социальной справедливости и смешанной экономики.
В начале века и особенно в 20-е годы левые сионисты из Восточной Европы и России вели большую работу по созданию в Палестине поселений евреев-эмигрант ов, организованных по типу коммун-кооперат ивов (киббуц) с очень высоким уровнем обобществления. Этот очень успешный опыт был на первом этапе коллективизации в СССР некритически перенесен в совершенно иные условия и нанес тяжелый ущерб русской деревне.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#19 Kara-Murza 2012-12-10 21:14
Семиты (т. е. потомки Сима, одного из сыновей библейского Ноя) – группа народов, расселившихся на Ближнем Востоке и в Африке. Она включает в себя арабов, евреев, берберов и др.
Антисемитизм – вид национальной нетерпимости, враждебное отношение к евреям как народу. Его следует отличать от анти-иудаизма как вида религиозной нетерпимости, враждебности к иудеям – к тем, кто исповедует иудаизм. Антисемит испытывает вражду и к крещеному еврею. Понятие «антисемитизм» отражает отношение не ко всем семитским народам, а именно к евреям, так что отговорка «я не антисемит, так как люблю арабов» не годится.
Фобия (от греч. phobos – страх) – боязнь, нетерпимость.
Юдофобия (дословно "страх перед евреем") – нетерпимость к евреям, синоним антисемитизма.
Юдофилия (дословно "любовь к евреям") – повышенная, демонстративная симпатия к евреям со стороны нееврея, выделение евреев из других народов с упором на их положительные качества. Юдофилия нередко возникает как неосознанная форма протеста против антисемитизма.
Холокост (от Holocaust, что по-гречески значит «всесожжение») – обозначение массовых убийств евреев в нацистских концлагерях в 1933-1945 гг. Слово взято из древнегреческог о перевода Библии и означает такое жертвоприношени е, при котором сжигается все жертвенное животное целиком. Понятию Холокоста многие евреи придают мистический смысл, жертвой в нем служил как бы весь еврейский народ. Поэтому упоминания в одном ряду с евреями о тех жертвах, которые понесли от рук нацистов другие народы, вызывают бурную отрицательную реакцию.
Так, по сообщениям западной печати, королева Англии при посещении мемориала концлагеря Бухенвальд в 1995 г. поставила жертвы славян в один ряд с гибелью евреев, как составную часть Холокоста. Это вызвало энергичный протест еврейских лидеров. Премьер-министр Джон Мейджор был вынужден извиниться за королеву, сославшись на оплошность машинистки, которая якобы дала королеве «не тот» текст
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#18 Kara-Murza 2012-12-10 20:36
Евреи, диссиденты и еврокоммунизм
Автор: Сергей Георгиевич Кара-Мурза

Я предложил рассмотреть такой вопрос. В настоящий момент в связи с перестройкой и «рыночной реформой» большинство населения России переживает социальное бедствие – разрушение страны, резкое обеднение, глубокий кризис хозяйства, преступность и т. д. Но влиятельная еврейская элита полна радости и непрерывно это демонстрирует. Разве это не говорит о наличии раскола по главному основанию?
Важные данные дали опросы общественного мнения о «наилучшей эпохе в истории России». В 1990-1992 гг. в среднем, среди представителей большого числа национальностей , ответы были таковы: правление Петра I назвали «лучшим временем» 34%; правление Брежнева – 14%; перестройку (1985-1991) – 3%. Перестройка уже в 1992 г. воспринималась как бедствие. Из полутора десятка «эпох» у всех народов она занимала одно из последних мест. Лишь респонденты-евр еи назвали перестройку "наилучшей эпохой".
Опять же, не все, разумеется, евреи радовались грядущей гибели СССР. Есть и такие стихи еврейского поэта:
Мы будем помнить эти стихи, но для нашего разговора существенен и тот факт, что только в мнении евреев перестройка вышла на первое место по числу благоприятных ответов. Возникает естественный вопрос. Если влиятельная часть населения считает благом то, что для остальных бедствие, – не есть ли именно это причина напряженности? И ведь при этом авторитетные представители этой части высказываются по отношению к русским исключительно агрессивно, намеренно оскорбительно – и никто их не останавливает, не имеет силы остановить.
Р
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#17 Kara-Murza 2012-12-10 20:21
Это прагматическое предложение было отвергнуто даже с раздражением. Нет, корень в истории, а суть антисемитизма «инвариантна»! Она, мол, проходит через века, не меняясь. Странно было слышать такое от историков, потому что общепризнанным считался тот факт, что даже в одной культурной среде буквально за несколько лет, в Германии 30-х годов, возник антисемитизм нацистов, генетически не связанный с антисемитизмом 20-х годов в Веймарской республике. С этим спорить не стали, но остались при своем мнении. Корень антисемитизма, говорят, в самих евреях – где есть еврей, там возникает и антисемитизм. Евреи, мол, обладают мистическим свойством «виктимности» (жертвенности) – всем, как только их увидят, хочется их ущипнуть и обидеть. Послушал я это, послушал и думаю: куда я попал?

Ну ладно, говорю, давайте найдем то общее, что присуще вспышкам антисемитизма в Новое время, с его зарождения. Все-таки более или менее однородная эпоха. В литературе приходилось видеть довольно-таки устоявшееся определение, согласно которому в результате «кризиса модернизации» – разрушения натурального хозяйства, вторжения монетаризма и т. д. подрывался привычный уклад жизни, что приводило к массовым страданиям. В эти моменты евреи, как «мастера денежных дел», выступали в качестве очень активного агента рыночной экономики, при том, что внутри своей общины сами они строго сохраняли устои традиционного общества. Это, говорю, и вызывало конфликты и столкновения (вроде изгнания из Испании в 1492 г. ).

Тут меня даже поддержал один из участников, развив тему «мастеров денежных дел» – в духе Вл. Соловьева. Мол, любая катастрофа в сфере финансов в периоды социальных потрясений ассоциируется с образом еврея – всегда и во всех странах. Но и такую постановку вопроса не приняли. Нет и никогда не было никаких объективных оснований для напряженности между евреями и окружающим их местным населением! В чем же тогда дело? И тут полились объяснения, которые меня просто поразили. Я в книжке хвалил еврейскую логику и рассудительност ь, какие наблюдал в среде евреев-химиков и инженеров. Но историки меня удивили. Они без плетки истмата впали в какой-то детский идеализм.
Один дал такую трактовку. Русские, мол, в массе своей люди очень темные и суеверные. В душе они язычники, просветляющего воздействия религии не получили, и мир для них наполнен всякими лешими и кикиморами. Их происками они и объясняют свои неудачи. Но каждому времени – свои песни, и сегодня русские в своем воображении создали новых леших и кикимор – Березовского, Гусинского и Чубайса. Не слабо! Даже Явлинский до такого не додумался. Так вы, говорю, считаете, что и Чубайса как политической реальности нет, и приватизации с катастрофой хозяйства не было? Просто в своем воображении суеверные русские создали образ рыжего Чубайса, и из-за этого весь сыр-бор? Немного сбавили накал, от кикимор перешли к простому, обыденному невежеству.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#16 kara-murza 2012-12-10 19:59
удивительная, на мой взгляд, установка состоит в преувеличенном, гипертрофирован ном историцизме. Как непререкаемая догма, почти символ веры, повторялось утверждение, будто возникающие в отношениях русских с евреями напряженности («вспышки антисемитизма») имеют всемирно-истори ческий смысл, что корни их надо искать в глубокой истории. Выходило, будто «преследование НТВ» и изгнание евреев из Англии в 1290 г. – явления одной и той же природы, звенья одной и той же цепочки событий.
Мне это показалось каким-то ненормальным отступлением от здравого смысла – подобно тому, как авторы книги «Русская идея и евреи» отстаивают нелепую мысль, будто нацизм и Холокост чуть ли не буквально предписаны Новым заветом (один из них, «известный еврейский философ и теолог» Э. Факенхайм, даже отметил в примечаниях, что, читая лекции в Израиле, он употребляет понятие «нацистско-хрис тианский»). Я предложил, раз уж речь идет о попытке диалога, не лезть в исторические дебри I или XIII веков, а говорить о конкретных событиях. НТВ – так НТВ. Никто из русских в действительност и не увязывает свою антипатию к Гусинскому с делами фарисеев в древнем Иерусалиме или скупостью ростовщиков в средневековой Англии. Если кто-то и привлекает какую-нибудь историческую аналогию, то это обычная и наивная попытка идеологически приукрасить свою вполне современную и конкретно обусловленную позицию. Но нам-то зачем туману напускать, если мы в кои веки собрались поговорить о главном?
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#15 mm - 2 2012-12-09 09:52
Pataisau "žiaurią" klaidą: turi būti Juozas Tumas - Vaižgantas
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#14 mm - 2 2012-12-09 00:15
Mano nuomone pats didžiausias Lietuvos Kanovičius tai yra Tumas Vaižganta. Po jo galėčiau vardinti Ievą Simonaitytę, kaip Klaipėdos krašto Kanovičių, Balį Sruogą su jo "Dievų mišku" ir Leonardą Gutauską su "Vilko dantų karoliais" kaip lietuvių kančios Kanovičius. O kur dar išeiviai Katiliškis su Granausku ir kiti... Na, dėl Marko Zingerio per daug nesiginčysiu: man jis įdomus ir tiek... Atspėjot: tikrai nesu perskaičiusi VISO Kanavičiaus, bet skaičiau nemažai... Čia aš tik išsakau savo kuklią nuomonę ir jokiu būdu nepretenduoju į daug išmanančią.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#13 muse - 2mm 2012-12-08 22:34
Sergejus Kanovičius irgi bando rašinėti, jei ką..
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#12 2 mm 2012-12-08 11:55
jus teisi - nepasitrauke. pabego nuo neisviangiamos zuties. Jei asocijuosi, tai gal reiktu zegnotis:)... Zingeris yra vidutiniokas. Kuo cia pasireiskia jo "siuolaikiskuma s". Kur tie "bent keli Kanoviciai Lietuvoje"? Ponia, toks ispudis, kad jus nelabai pazistama su autoriaus kuryba:)
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#11 mm - guest 2012-12-07 15:42
Netgi ne interviu ėmusios, bet jį pristačiusios/s io/ žodžiai. Tiesiog nenorėjau per daug išsiplėsti.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#10 Guest 2012-12-07 14:29
mm - 2 citata:
Tegul jau būna Jūsų tiesa. Pasakiau tik savo nuomonę, užmiršusi tai pabrėžti... Tarp kitko, esu su Kanovičiumi vienmetė, todėl niekaip nenoriu sutikti, kad 1941m, eidamas vos dvyliktus metus, Jis "pasitraukė į Sovietų Sąjungos gilumą". Manau, kad traukėsi tėvai, o su jais ir būsimasis Rašytojas. Čia, žinoma, smulkmena, bet man tas pasakymas "traukėsi į TS, ar SS gilumą" kai kuriais atvejais asocijuojasi su nevisai gerais dalykais.


Tai juk ir ne Kanoviciaus zodziai, jei ka. Bet interviu emusios autores.
Taciau geras pastebejimas. I tikruju lenku atlaisvinta Vilniu lietuviai keltis neskubejo. Kelesi is visokiu jonavu zydai. O veliau dauguma ju pasitrauke su Raudonaja armija. Greiciausiai tie pasitraukusieji taip pat itraukti i sunaikintuju sarasus... del didesnio skaiciaus? Juk niekas nepateikia pasitraukusiuju skaiciaus.Klaus imas - kodel kiti liko? Nespejo, o gal nemane, kad ju, kaip niekam neprasikaltusiu , naciai nelies? Jei taip, tai iseitu, kad naciams irgi nepatiko neraudoni zydai. Cia dar daug klausimu, i kuriuos turetu atsakyti istorikai.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
+2 #9 Guest 2012-12-07 14:11
tikras lietuvis citata:
Žodis žydas pas mus atėjo iš rusų, kur taip yra vadinamas blogietis.
Izraelitai niekada savęs nepavadins įžeidžiu žodžiu žydais - jie save vadina jehudimais.


nebotinai. "zydas" galėjo kilti ir iš zodzio "jidis", tariamo kaip "hidish".
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
+1 -3 #8 mm - 2 2012-12-07 12:26
Tegul jau būna Jūsų tiesa. Pasakiau tik savo nuomonę, užmiršusi tai pabrėžti... Kaip ten bebūtų, bet, mano nuomone, Lietuvoje yra dar bent keli "Kanovičiai", o "Zingerių", bent jau šiuolaikinių, ko gero, daugiau neturime... Jei atvirai, tai Kanovičių tiesiog myliu, netgi labai myliu, bet Markas Zingeris man įdomesnis... Tarp kitko, esu su Kanovičiumi vienmetė, todėl niekaip nenoriu sutikti, kad 1941m, eidamas vos dvyliktus metus, Jis "pasitraukė į Sovietų Sąjungos gilumą". Manau, kad traukėsi tėvai, o su jais ir būsimasis Rašytojas. Čia, žinoma, smulkmena, bet man tas pasakymas "traukėsi į TS, ar SS gilumą" kai kuriais atvejais asocijuojasi su nevisai gerais dalykais.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
+1 -1 #7 2 Laura ir mm 2012-12-07 00:46
lai niekas nesupyksta, bet lyginti zingeri su Kanovicium ar su meru - tas pats, kas lyginti pameistri su meistriu...O jau sakyt, kad MZ yra virs visko... Kiek zinau, issamiai GK romanus analizavo Petras Brazenas, V. Kubilius, E. Bukeliene ir kiti...
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
+1 -1 #6 mm 2012-12-06 19:54
Patinka Kanovičius ir Meras, bet virš visko yra Zingeris... Linkiu Laurai sėkmės.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
+4 -1 #5 Laura 2012-12-06 18:31
G. Kanovičiaus romanus pasirinkau analizuoti savo magistriniame darbe. Šalia šio rašytojo taip pat analizuoju M. Zingerio ir I. Merro romanus. Kaip gaila, kad šių autorių kūryba nesusilaukė išsamių tyrinėjimų.Bus tikrai įdomu pažvelgti į trauminę atmintį jų romanuose. O tokie interviu (nors ir labai trumpučiai) labai naudingi rašant darbą...
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
#4 tikras lietuvis 2012-12-04 20:01
Žodis žydas pas mus atėjo iš rusų, kur taip yra vadinamas blogietis.
Izraelitai niekada savęs nepavadins įžeidžiu žodžiu žydais - jie save vadina jehudimais.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
+7 -2 #3 Keista 2012-12-04 07:58
Puikus interviu. Tik gan kuklokas pristatymas tokiam literaturos Meistrui - gal bent vertejo paminet ir kuriuos ne kuriuos jo titulus (pvz. nac. premijos laureatas), nes (tegu kiti neisizeidzia) prozininku, dramaturgu ir verteju turim daug, o Grigoriju Kanoviciu - tik viena.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
+9 -2 #2 Regimantas 2012-12-04 07:55
Taip, Grigorijus Kanovičius yra garbingas ir šviesus žmogus. Retas kuris gali išgyventi tokius juodus stalinizmo ir stagnacijos laikus išlikdamas nesusitepęs ir niekur neįsivėlęs, be gėdos, kaltės ir pykčio jausmų. Tarsi kitokios kokybės žmogiškumas, prie kurio nelimpa joks purvas.
Cituoti | Siūlau šalinti
 
 
+5 -2 #1 Laima 2012-12-04 02:07
Ir aš džiaugiosi , kad šio gerbiamo rašytojo kūryboje neradau nė vieno puslapio propagavusio neapykantą . Atvirkščiai . Jaučiams meilės ir pagarbos žmogui , aukštos moralės ir šiltų žmogiškų tarpusavio santykių iškėlimas . Ir žinoma , gyvenimiška išmintis. Stiprybės ir naujų puslapių be neapykantos propagavimo.
Cituoti | Siūlau šalinti
 

Loading

Naujausias žurnalo numeris:

b_117_160_2734_00_images_iliustracijos_zurnalas_2017_2017-11-24_nr._3639_2017-11-24_nr._3639_virselis.jpg

b_108_160_2734_00_images_iliustracijos_zurnalas_2017_2017-11-24_nr._3639_2017-11-24_nr._3639_turinys.jpg

 Žurnalas prekybos vietose pasirodo penktadienį.

Elektroninė versija – vėliau, artimiausią trečiadienį čia

    b_250_202_2734_00_images_iliustracijos_skelbimai_2017_premunerata.png

Rėmėjai

 

 

 

 

Komiksai

10 litų

Dusburgiečio kronika

 

 

 

 

Menininkų portretai

Draugai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatūra ir menas © 2016

Skaičiukai