Kinas

XX a. 7 deš. pab.–8 deš. pr. Vakarų Europoje ir JAV klostėsi nauja istorijos samprata, oponavusi nuo XVIII a. vyravusiai pozityvistinei Didžiosios Istorijos traktuotei. Pasak Auguste’o Comte’o ir kitų Prancūzijos racionalistų, Istorija visada yra monumentali, logiška, kiekvienas reiškinys turi priežastis, kurias istorikai gali ir privalo nagrinėti. Prieš tris šimtmečius dar tikėta, jog Istorija vystosi tobulėjimo ir pažangos kryptimi. XX a. Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai sudavė reikšmi...


Tik tingiausieji dar neparašė, kad „X failai“ („The X-Files“) pakeitė šiuolaikinę televiziją. Ir tikrai: juose buvo apjungta „Prieblandos zonos“ („Twilight Zone“) mistika ir film noir estetika; prie jų dirbo komanda scenaristų, atsakingų už svarbiausius pas­tarųjų metų TV projektus –­­ nuo „Bręstančio blogio“ („Breaking Bad“) iki „Tėvynės“ („Homeland“). Žiū­rint i...


Kalbėti apie kultūrinės spaudos tapatybes bei apibrėžtį Lietuvoje ir Vidurio bei Rytų Europoje įprasta – ji, remiama valstybės fondų, išlaiko savo unikalų veidą. Nustatyti kultūros vietą televizijoje, kai komercinių kanalų apstu, o nacionalinis transliuotojas laviruoja tarp masinio ir nišinio produkto, yra komplikuota. Vienas labiausiai patikimų kriterijų, atskiriant ne į masinę publiką orientuotą televizijos eterį, yra entropija ir perteklius. Ekrane klykiantys veikėjai ir mirgantys vaizdai y...


Iš karto susitarkime dėl vieno – Quentinas Tarantino yra didis režisierius. To jau niekas nebegalės pakeisti. Net jei jis būtų sukūręs tik „Pasiutusius šunis“ („Reservoir dogs“), o dabar keltų savo miegančio šuniuko vaizdelius į „YouTube“, vis tiek liktų legenda. Kaip Davidas Lynchas, po komerciškai nenusisekusios ir sunkiai suvirškinamos „Vidinės imperijos“ („Inland Empire“) filmavęs keistus, ...


Jei šiemet kokia valstybė ims ir surengs visuotinį gyventojų surašymą, džedajų tikėjimo išpažinėjų skaičius bus gerokai išaugęs. Šviesos kardais ir įmant­riais kostiumais apsitaisę, stūksos jie kaip ironiškas atsakas Islamo valstybei. Ir kausis jie žodžiais: „Prisimenu, man buvo 9 metai, kai pažiūrėjau pirmąją „Žvaigždžių karų“ dalį“, „prisimenu, man buvo 7 metai, kai dovanų gavau šviesos kardą“, „pr...


Juozas Budraitis, Margarita Matulytė. „Mano kinas. Pasaulis, kuris priklausė vyrams“. – V.: R. Paknio leidykla, 2015.  Juozas Budraitis visą laiką buvo „mano artistas“. Na, bent jau iš tos garsios kino poros Adomaitis-Budraitis rinkdavausi jo netiesmuką, subtilų vyrišką tipažą. Didžiausiu Budraičio žygdarbiu laikau jo įžūliai peržengtą teatro slenkstį –­ brandaus amžiaus kino žvaigždei išeiti į sceną, mano galva, buvo tas pat, kas savanoriškai pakilti į ešafotą. Atsimenu, važiavau į Kauno ...


Lietuvos kino centras moksleiviams kasmet organizuoja filmų peržiūras, po kurių rašomos recenzijos, jas vertina komisija ir geriausieji apdovanojami. Siūlome keletą ištraukų iš jaunų kino kritikų rašinių.   „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ Viktoras Urbaitis, 17 metų, Kaunas (...) Režisierius R. Banionis ir jaunieji aktoriai sukuria įtikinamus paauglių personažus, kurių galvose mažiau susirūpinimo lietuvybe, daugiau papr...


„Vis labiau įsigalintis kapitalizmas nešė į kaimą naujas pažiūras: turtas, pinigai – tai viskas, prieš materialines vertybes niekis ir žmogaus likimas.“ Taip Antanas Venclova rašo 1946 m. Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje išleistų Žemaitės „Rinktinių raštų“ įžangoje. Prieš eidama į lietuviško filmo „Kunigo naudą velniai gaudo“ premjerą knygą išsitraukiau iš lentynos ir pareigingai perskaičiau apsakymą, kurio motyvai bus panaudoti kine. Siužetinių motyvų nebuvo jokių – juk nevadinsi k...


I gyvenimas. „Sauliaus sūnus“ (rež. László Nemesas) yra filmas, kurį norisi aptarti kuo skubiau. Sutariam taip: aš apie jį papasakosiu, o jums jo žiūrėti nereikės. Specialiai papasakosiu visą siužetą, nes žiūrėti neapsimoka – filmas yra apie holokaustą. O kokį siužetą čia pasakoti? Šitą dramą visi ir taip žinom –­­ žydai iš pradžių nieko nesupranta, o vėliau juos nužudo. Vienas herojus, aišku, didvyriškai i&scaron...


Jį rodė tik vieną kartą, lapkričio 6 d., penktadienį, kol jūs miegojot šiltoje lovoje arba tūsinotės darbo savaitės pabaigos proga „Marse“ (ar koks ten baras dabar populiariausias). Kol svarstėte, kartot alų trečią kartą ar pasiimti ko rimtesnio, „Vingyje“ vyko siaubo komedijų naktis, ir jau dabar galite pradėti gailėtis, kad joje nedalyvavot. Tiesą sakant, važiuodamas į kiną apie vidurnaktį buvau pradėjęs dvejoti, ar nepadariau klaidos. Nesu pirmo kurso studentas...


Draugai