Ana Gerasimova ir Gintaras Patackas. Benedikto Januševičiaus nuotrauka
Ana Gerasimova ir Gintaras Patackas. Benedikto Januševičiaus nuotrauka
Vasario 26 d. Rašytojų klube vyko bendras Lietuvos ir Rusijos literatų vakaras. Poetė, vertėja Tatjana Daniljanc skaitė eilėraščius iš rinkinio „Raudonas šniokštesys“ („Красный шум“), kuriuos į lietuvių kalbą vertė Vladas Braziūnas. Literatūros tyrinėtoja, vertėja ir bardė Ana Gerasimova-Umka išvertė ir į Lietuvą atgabeno dvikalbę Gintaro Patacko eilėraščių rinktinę „Akistata su savimi“ / „Oчная ставка с самим собой“ (Maskva, OGI, 2013). Taigi vakare, kurį vedė Antanas A. Jonynas, neapsieita ir be Gintaro Patacko.

T. Daniljanc ir A. Gerasimova Vilniaus knygų mugėje pristatė savo šalies literatūrą, dalyvavo stendo „Rusijos knygos“ renginiuose.

 

G. Patackas ir A. Gerasimova skaito eilėraštį „Skylė“:

 

 

G. Patackas ir A. Gerasimova skaito eilėraštį „Pobūvis“:


 

G. Patackas ir A. Gerasimova skaito eilėratį „Šungaudžiai“:

 

 

A. Gerasimova rengdama savo koncertus, stengiasi pasiekti, kad bilietai būtų kuo pigesni. „Kad patektų ir tie, kurie neturi pinigų.“ Šį savo principą ji pritaikė ir Rašytojų klube. Žiūrovams pasiūlė G. Patacko vertimų knygelę įsigyti už tokią sumą, kokią jie gali sumokėti. „O jeigu negalite sumokėti – imkite veltui!“ – galiausiai šūktelėjo.

 

Parengė Benediktas Januševičius

2013 kovo 4 d.