Poezija

Nijolė Kliukaitė

2016-11-02 21:33:57

  Vieno mirksnio šviesoj                                   Mamai 1.dabar aš kartoju Tave                lyg seną lopšinę                   ar dainą, kuriojir žv...


Monika Sudintaitė

2016-10-26 23:21:47

„Kartą laukiau autobuso savo kaimelio stotelėje ir ant manęs užlipo voras. Nenukračiau jo ir įlipau su juo į autobusą. Nežinau, ar mes išlipome kartu, ar jis liko autobuse, tačiau eidama Telšių gatvėmis galvojau, jog manyje nuolatos pusė miesto, pusė kaimo stojasi piestu*. Iš esmės aš niekada nejaučiau sankirtos tarp šių dviejų erdvių, nes, regis, buvau užpildyta kiekvienos iš jų. Atrodo, kartais įplyšta erdvė ir pro atsivėrusį tarpą į mane sukrenta skirtingi aplinkos fragmentai. O ar jie tikri,...


„Poetinio Druskininkų rudens“ laureatai     Nepripratau Šiandien ligoninėje mane ištinka viena mano gyvenimo diena.Šiandien ligoninėje aš suprantu, kad kasdien ligoninėje vykstaBlogiausia diena kažkieno gyvenime,Geriausia diena kažkieno gyvenime,Pirmoji diena kažkieno gyvenime,Paskutinioji diena kažkieno gyvenime.Šiandien ligoninėje aš suskaičiuoju, kad iš komos atsigaunu tryliktą kartą. Jau galėčiau prie to priprasti. Kitą vertus, per visą savo gyvenimą rytais esu pabudęs apie a...


„Poetinio Druskininkų rudens“ laureatai   I vieta   Aivaras Veiknys Luošys Vėjas pakilo, skamba senos vaikų skaičiuotės.Pulkas balandžių, vienas – baltas kaip gruodžio sniegas.Jokio stebuklo. Pusto. Snaudžia žvėris apklotas –Kas jis, tiksliau, iš kokio aptvaro bus pabėgęs? Ko jis taip sunkiai švokščia? Kraujo dėmė ant veido –tėvas galanda peilį, pats sau kartoja: liaukis.Gęsta žvaigždė, jai niekas kelrode būt neleido –kas ten tuomet nušvito, motinai glostant plaukus?.. Kelkis...


„Poetinio Druskininkų rudens“ laureatai     I vieta   Sara Poisson Mes Mes sapnavome karą gražiaimus supykdė linksmas rytinis skambutismes lipom nerangiai iš lovųširdis paskui mus atskubėjopaknopstom į šlapią kvadratą dušemes pravirkdėme čiaupą ir mus užkapojo vanduoprisikėlę mes glostėm save išsimuilinę delnustaip švelniai kaip jau seniai mūsų niekas neglostėgarų debesy tarsi rojuj mes išsivalėm dantisir aptaškėm baltai savo pilkus atvaizdus veidrodžiuosmes nebuvom išalkę ...


„Poetinio Druskininkų rudens“ laureatai Iš ligų katalogo Nesuspėji laiku nuspausti – stabligė.Pasaulio prisigeri – kempinligė. Pasiutligė, kada klaidžioji vidiniuose labanoruose.Iš kukurūzniko ant tavęs mėto priešnuodžius. Vandenligė, kai pamiršti iš viso šito išplaukti.Akmenligė, kuomet guli viskuo apsimetęs. Opaligė. Didelis, apgraužtas eilėraštis,nuo kurio nebeturi vaistų.   ...


Vytautas Stulpinas

2016-10-05 21:24:50

  Gipsas Pavėlavusiems –ketvirtį vaško akmens.Tokia pat bauda ir tam,kas ateina į parodą su ginklu.Arba netikėtaiatsuko kuprą. Gildijasaugo namuspo liepos medžiais,Senų amatų gatvėje.   Liliputo griuvimas Sėdžiu žolėj,kur pravardės nieko nesako. Grybavaulapuočių miškešalia eglyno,kur lapės po beržuprišvaisto smėlio.Kur dieną giliai olojepacypauja lapių jaunikliai. Ne taip,bet sėdžiu po saulės laidos.Ne taip reikėjo pradėt. Žvaigždė vakarinėsmulkiai liniuotam lape,grūdėto dan...


Jurgita Jasponytė

2016-09-21 21:52:44

  Untytės             Tėvui       Untyta untisana     Untinukų nemisana... 1.Burnon šituos žodžius sudės tauvos užgimusnet jeigu nežinosi, ką jie reiškiajie neiškrisnet jei bandytum iškratytinuo pečiaus krisdamas dar vaikasgalvų trenkęs in alaus bačkelęir su šečkarnia piršto galąnetyčiom sesuo nukirtotada kad motina nesbartųužmetė pirštuką tąklaime ant šieno ir votis taip nuo skausmo r...


  išvyka mes gėrėm mėnesienąiš šiukšlyno buteliųir pasikinkępavargusį mėnulįkeliavome iš sudėvėtųkūnų iš to pasauliokuris išlinkopagal formąklūpančio našlaičio kur palei upęišrikiuoti paskenduoliaižadėjo perkeltiį kitą krantąjei bent kas antrasištupės peizažądugno   prašymas   1 paskolink šitąsąvaržėlękad prisitvirtinčiauprie nuskustosvaivorykštės iškėlęs savo širdįant šakutėspakviesčiau moterįiš apačios į jos šešėlįbrisčiaulyg į jūrąir mes nulūžtumedevintoje bangoj ...


  tyliai ir nejučia drugeli mólinais sparnais, šlaitu stačiugalėjai kilt pagavęs šiltą srovękur tuščias namas, laukiantis svečiųiš seno papratimo tebestovi besamanoja šlaitiniai stogaigėlių darželiai kruvinai laukėjašilkinė buvus plūksna supas vėjoseniai užmigusio, galvūgaly, o kaip kieno manin įburtas šitas vaizdasiš kur be abejonių ir skubrossparnus atvilgęs po dienos sausrios drugeli mólinas, ėmeis ūmaikaip rudenį pabudinti jausmainekilk, te liūdnos žvaigždės tau prie kojų leidžias ...


Draugai