Publicistika

Prieš 20 metų pradėjus vertėjauti žodžiu, profesinis kelias atvedė į Ugdymo plėtotės centrą. Švarko, kurį vos po studijų įsigijau pirmojo užsakymo proga, vidinėje kišenėje – trys tušinukai, rankoje – pora bloknotų, širdy – daug noro, veide – nepasitikėjimą maskuojanti šypsena. Man regis, būtent ten vienus iš pirmųjų kartų išgirdau švietimo burtažodžius: „kompetencijos“, „imtys“, „...


Dainius garbingas dabar tai giedojo. Šviesus Odisėjas Suėmė rankom tvirtom purpurinį savo apsiaustą Ir ant galvos užsitraukė, uždengdamas gražųjį veidą. Gėdijos prieš fajakus, kad ašarom akys paplūdo. Homeras. „Odisėja“ Pone Gorbačiovai, nugriaukite šią sieną! Ronaldas Reiganas (...) ši dabartis yra atminties ir skolos, dalinės amnezijos, netikrumo ir simuliacijos laikas. François Hartogas Į „Literatūros ir meno“ puslapiu...


Sukant į prekybos centro aikštelę pačiame, anot Ričardo Gavelio, Visatos Subinės pakraštyje staiga įsisūkuriavusios snaigės pakišo mintį: tai pilki sostinės balandžiai metasi plunksnas. Kavinėje sutikta rašytojo R. Gavelio (1950–2002) žmona Nijolė retoriškai tarė, kad Vilniuje balandžių nebesutinka. Nors pokalbis netryško optimizmu, nuotaika buvo skaidri, kiek nostalgiška. N. Gavelienė – guvi ir šmaikštaujanti pensininkė...


„Kur pažvelgsi, visur... juoda“, – taria žmogus, regėdamas pasaulio netobulumą, ir grimzta į egzistencinio liūdesio pelkę. Žmogau, neliūdėk – pažvelk į gyvenimą kitaip. Prisimink, kad profesorius Panglosas, Kandido mokytojas, kadai kada įrodė, jog mūsų pasaulis yra geras – pats geriausias iš visų galimų pasaulių. Sakai, nuo Voltaire’o laikų gyvenimas pasaulyje labai pasikeitė, subjuro. Didžiai klysti. Prieš pat Naujuosius Anapilin išėjęs a...


„Nacionalinė biblioteka savo daugiabriaunėmis veik­lomis ir įvykiais tapo labai intensyvia ne tik informacine, bet ir visuomenine, kultūrine erdve. Mus džiugina naujas vaidmuo – išsiveržę iš klasikinio, tradicinio bibliotekos lauko mes tampame puikia vieta vienyti, socializuoti, šviesti ir komunikuoti. Tai ir yra vienas iš pagrindinių kultūrinės diplomatijos tikslų“,1 – sakė Renaldas Gudauskas. Meistro bibliotekininko mintis priminė užperna...


Šis interviu turėjo atsirasti dar 2016 m. spalį, kuomet skulptorius Mykolas Sauka VDA parodų salėje „Titanikas“ atidarė autorinę parodą „Pasijuntu stebimas kito“, tačiau tada gimė tik straipsnis „Saukos belaikė sinekdocha“ („7md“, Nr. 33, – red. past.). Jis galėtų tapti šio interviu įvadu, kuriame kalbėdama apie M. Saukos kūryboje užčiuopiamus nūdienišką barokiškumą, autoportretiškumą, prustišką i&sca...


Į daugiabučio rūsį sunkiasi vanduo. Butų durys ir langai iki galo nebeužsidaro. Net kelis mėnesius per metus gatvę greta daugiabučio Abu Kiro rajone, Aleksandrijoje, padengia plonas rusvo dumblo sluoksnis. Aleksandrija, antras pagal dydį Egipto miestas su 5 mln. gyventojų, iš lėto grimzta. Pajūriu nusidriekusiam metropoliui, vienam seniausių žmonijos uostų, šiandien grėsmę kelia tiek vanduo, tiek sausuma. Dėl klimato kaitos kyla Viduržemio jūros lygis, o mažėjantis dumblo nuosėdų k...


Spausdiname 2017 m. gruodį darytą pokalbį su dailininku Michaeliu Triegeliu. Tuo metu jis Viurcburgo vyskupijos užsakymu altoriui tapė Kristaus gimimo sceną. O kaip tai padaryti išvengiant kičo, klausė korespondentai. Kita vertus, kiču neretai kaltinamas ir pats dailininkas, po dailės studijų, jo žodžiais tariant, „gimė antrą kartą“ – atsigręžė į tikėjimą ir klasikine maniera ėmėsi tapyti religinius paveikslus. Vilma Mosteikienė   Virš trapaus kūdikėlio ra...


Nepalikime aplinkosaugos klausimo ekonomistams   Ciceronas rašė, kad tauta retai formuoja savo požiūrį remdamasi faktais – ji dažniausiai vadovaujasi nuomonėmis. Taip buvo prieš du tūkstančius metų ir gerokai paprastesniame pasaulyje nei mūsiškis, kuris kupinas įspūdingų technologijų, veikiamas dar neregėto masto ir greičio demografinių, socialinių ir ekologinių virsmų. Šiems procesams suvokti būtina didesnė žinių ir sąmoningumo dozė, ypač gamtos mokslų i...


„Turime rimtą problemą. Turime labai rimtą klimato kaitos problemą“, – taip JTO generalinis sekretorius António Guterresas Katovicuose atidarė tarptautinę klimato kaitos konferenciją COP24, į kurią atvyko 200 šalių atstovai. Dvi savaites vykusi konferencija perėmė 2015-aisiais Paryžiuje iškeltus tikslus ir viziją, tikintis, anot A. Guterreso, parengti bendrą „taisyklių knygą“ – t. y. įvardyti konkrečias nuo 2020-ųjų turėsiančias įsigalioti...


Draugai