Publicistika

Pabaiga. Pradžia nr. 40 Ekskursiją po Maironio butą mums maloniai praveda Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės pavaduotoja RAMINTA ANTANAITIENĖ ir Senosios literatūros skyriaus vedėja REGINA MAŽUKĖLIENĖ. Praveriame duris, ant kurių kabo lentelė „Prelatas Maironis-Mačiulis“. Kunigo ir Poeto bute Memorialinį Maironio butą pavyko atkurti tokį, koks jis buvo čia Kunigui ir Poetui gyvenant. Su architekte Liuda Perevičiene tyrinėjome senas nuotraukas, kuriose matomos įvairios Mairon...


Maironis šiemet išties atėjo į kiekvieno mūsų namus – nekalbant apie įvairius viešus renginius, skirtus 1862-aisiais lapkričio 2-ąją (naujuoju stiliumi) gimusiam Poetui, jo eilėraščių posmai dažniau nei anksčiau prabyla į mus iš televizijos ir radijo.Gal metas ir mums užeiti į prelato Maironio-Mačiulio namus, beje, kaip reta prabangius, tad ir prieškario aristokratijos dvelksmą pajusti galėsime...Pratęsdami „Literatūros ir meno“ projektą – pažintį su memorialiniais rašytojų namais – apžiūrime Ma...


Yra poezijos eilučių, kurios atsiskiria nuo visumos ir gyvena savo gyvenimą. Maironio: Užmigo žemė. Tik dangausNegęsta akys sidabrinės. Tai eilėraščio „Užmigo žemė“ pradžia, ir dėl to galima būtų manyti, kad ji įsiminta maždaug taip pat, kaip dažnai įsimename visur kur skambančių dainų pirmą posmą, nieko daugiau.Šiuo atveju visgi nemanau, kad tik šitaip.Man atrodo, kad tai vienintelis lietuviškas eilėraštis, kurio pirmieji žodžiai, jų skambėjimas, garsynas ateina iš neaprėpiamų erdvių, nenusak...


Kodėl skaudieji? Ir kodėl Šatrijos Raganos akivaizdoje? Dėl to, kad tie klausimai iškilo primirštų ar ir visai užmirštų Šatrijos Raganos tekstų akivaizdoje. Išėjo du Šatrijos Raganos „Raštų“ tomai – jau ketvirtas ir penktas1. Jie apima didžiuosius rašytojos vertimus, įžymiojo humanistikos pedagogo Fridricho Wilhelmo Försterio (1869–1966) mokymą. Moralinio ugdymo, neatskiriamo nuo krikščionybės postulatų, politinės etikos principų kūrėjas ir skelbėjas, vienas ryškiųjų pacifistinio, antiautoritari...


Daug skirtingų rinkimų rezultatų vertinimų, pasipiktinimo. Tačiau, nepaisant visokių skandaliukų, rinkimų rezultatai gana logiški ir prognozuoti. Naujajame Seime – gerai žinomos partijos, žinoma jų reputacija, matyti veidai. Na ir kas, kad kai kurie politikai ar jų reputacija daug kam labai nepatinka.  Kai kas liko už borto. Bet ar pasigesime Seime valinskų, palaičių, baukučių. O Artūro Zuoko, Vladimiro Romanovo, Kristinos Brazauskienės, Gedimino Vagnoriaus, Vidmanto Žiemelio, Gintaro Son­gailos...


Iš visų Skandinavijos karalysčių Norvegiją patyriau paskutinę. Undinėlės gimtinėje Danijoje ir Pepės Ilgakojinės tėvynėje Švedijoje truputį studijavau, tačiau tik praėjusį mėnesį, lietingąjį rugsėjį aplankiau per personažą Perą Giuntą atpažįstamą Norvegiją. Poreikį mažumėlę patyrinėti šią šalį priderinau prie povestuvinės kelionės po kalnus ir fiordus. Dar norėjau savo akimis įsitikinti, ar iš tiesų ten taip žvėriškai brangu, kaip ne vienas bičiulis buvo liudijęs. Įsitikinau! Bet ne apie kalnus...


Literatūros kritikas grybauja Klausiu praeinančio dzūkelio, kur jis prisirovė tokį krepšį baravykų. Atsakymas: „Miški, vaikeli, miški.“ Pareini pustuštis, pasiguodi. Išgirsti patarimą: „Raikia grybauc ne miški, o grybienoj!“ Anksti rytą perėjau savąją raudonikių lomelę. Iš lėto perėjau, pasidairydamas. Šiek tiek radau.Vakarop grįžom pagrybavę su žmona. Ėjom  savo sodybos link per tą pačią pievelę, tik iš kitos pusės ėjom. Ir štai ji rauna –­ vieną, kitą, trečią.Taigi – žiūrėk iš kitos pu...


Pabaiga, pradžia nr. 31 Pasakoja Thomo Manno memorialinio muziejaus direktorė Vitalija-Teresė Jonušienė Thomo Manno namelis keliasi iš griuvėsių Kad ir kaip žiūrėtume, didžiausi nuopelnai išsaugant Thomo Manno vasarnamį priklauso Antanui Venclovai. Karo pabaigoje į namelį pataikė bomba, vienos jo pusės praktiškai nebeliko. Venclova, kažkokiu būdu po karo čia atvykęs, dienoraštyje įrašė, kad užkopė ant kopos ir pamatė dar stovintį Thomo Manno namelį, nors ir apdegusį... Namas nukentėjo nuo įpr...


Jau įsibėgėjusiame rašytojų memorialinių muziejų cikle (lankėmės V. Mykolaičio-Putino, V. Krėvės-Mickevičiaus, Vaižganto, Balio Sruogos namuose) šįkart pristatome ne visai tipišką atvejį – viena, tai ne Lietuvos rašytojas, kita, šiame memorialiniame muziejuje nėra nei išlikusio, nei atkurto interjero (kambarių apstatymo). Bet, kaip sako muziejaus vadovė, svarbiausia – pats namas. Taigi svečiuojamės Thomo Manno namelyje. Apie šio Nobeli...


Lietuvos istorija kupina įvykių, situacijų, epizodų, vertų romanisto plunksnos, o tuo labiau – kino režisieriaus kameros. Ne, visai ne apie batalines Žalgirio scenas kalba: įprasminimo, įsižiūrėjimo, o įsižiūrėjus – pagarbaus nustebimo vertos istorijos dar vaikšto tarp mūsų. Štai, tarkim, regiu. Į tradicinį jau atkutusios, neblogai be­siverčiančios Tarybų Lietuvos kolektyvinį sodą sugužėjęs būrelis svečių, sukaktuvininkė – dar visai jauna (28 metų) graži mot...


Draugai