Publicistika

Vargu, ar yra žmogus, kuriam kas nors nekelia pasibjaurėjimo. Raštingieji šito jausmo neužgniaužia savyje, o pasidalija su kitais. Tam nėra geresnės priemonės už periodinę spaudą. Ją sklaidydama sužinojau, kas šiurpina buvusį signatarą, parlamentarą, kultūros ministrą, rašytoją Saulių Šaltenį. Pirma – tai kreipiniai „ponia“ arba „ponas“. Antra –­ mušimas vaikystėje. Trečia – mokytojo autoritetas.Atgimimo pradžioje lietuviams panorus atsikratyti sovietinio kreipinio „draugas“, savaitraščio „Gimta...


Atraktyvumas nėra tolygu lengvumui. Būtų įžūlu man, bet kurių ekstremalumų besibaidančiai, net ir užsiminti apie paradoksaliuosius alpinistų malonumus... Galiu pasiryžti tik lengvo diskomforto malonumui, išsiruošdama, tarkim, paros kelionei su persėdimais, žinodama, kad naktis autobuse bus bemiegė – dėl dviejų trijų dienų seminaro kažkur Vokietijos pakrašty, kaimely, kai net ir jo nesijaus, civilizacijos židinėlis bus tarsi įmestas gamtos glėbin, įsispraudęs į miškelį, prisiglaudęs prie ežerėlio...


Laimingojo žmogaus erdvėje

2012-12-05 13:59:53

Ne jubiliejus, bet irgi graži sukaktis – 111 metų (11 29) dramaturgui Juozui Grušui. Ne dėl šios progos, bet tiesiog norėdami pabuvoti erdvėje, kurioje gyventa žmogaus, galėjusio pasakyti: „Laimingasis – tai aš“, atvykau į Juozo Grušo memorialinį muziejų Kaune, Kalniečių gatvėje.Pasakoja muziejaus vedėja NIJOLĖ MAJERIENĖ, su kuria pasivaikštome po medinį namelį ir aplink jį. Juozas Grušas, sklypą nusipirkęs 1936 m., šiame namelyje su šeima – žmona Pulcherija, dukrele Algimanta ir sūnum Vytaut...


Lapkričio 9 d. Vilniuje vyko Europos menininkų tarybos visuotinis susirinkimas, o lapkričio 10–11 dienomis – konferencija tema „Menas kaip tiltų statytojas“, kurią vedė Nacionalinės dailės galerijos vadovė Lolita Jablonskienė. Konferencijos dalyviai išklausė keturis pranešimus, po to diskutavo trimis grupėmis ir diskusijų rezultatus aptarė konferencijoje. Tad progą išsakyti savo mintis turėjo visi.Į konferenciją atvyko 40 dalyvių iš įvairių Europos šalių ir Lietuvos. LR Prezidentės Dalios Grybau...


Taigi, beveik visi, kas pasipiktinę „Pussy Riot" įkalinimu, sako, kad apsiribotų išpėrimu ar kažkuo panašiu. Dažniau – išpėrimu. Norą imtis rykščių pareiškė įvairiausi žmonės: nuo Ziuganovo iki Nemcovo. Visi jie mano, kad fizinė bausmė būtų mažesnė sankcija, negu kažkiek metų bendrojo režimo lagerių. Išryškėjo, beje, dėsningumas: kuo daugiau nugyventų metų slegia kol kas nereikalingą egzekutorių, tuo mieliau vartoja jis žodžius: sėdynė, sėdimoji, minkšta vieta, vos ne vietelė. Jauno moters kūno ...


Pabaiga. Pradžia nr. 40 Ekskursiją po Maironio butą mums maloniai praveda Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės pavaduotoja RAMINTA ANTANAITIENĖ ir Senosios literatūros skyriaus vedėja REGINA MAŽUKĖLIENĖ. Praveriame duris, ant kurių kabo lentelė „Prelatas Maironis-Mačiulis“. Kunigo ir Poeto bute Memorialinį Maironio butą pavyko atkurti tokį, koks jis buvo čia Kunigui ir Poetui gyvenant. Su architekte Liuda Perevičiene tyrinėjome senas nuotraukas, kuriose matomos įvairios Mairon...


Maironis šiemet išties atėjo į kiekvieno mūsų namus – nekalbant apie įvairius viešus renginius, skirtus 1862-aisiais lapkričio 2-ąją (naujuoju stiliumi) gimusiam Poetui, jo eilėraščių posmai dažniau nei anksčiau prabyla į mus iš televizijos ir radijo.Gal metas ir mums užeiti į prelato Maironio-Mačiulio namus, beje, kaip reta prabangius, tad ir prieškario aristokratijos dvelksmą pajusti galėsime...Pratęsdami „Literatūros ir meno“ projektą – pažintį su memorialiniais rašytojų namais – apžiūrime Ma...


Yra poezijos eilučių, kurios atsiskiria nuo visumos ir gyvena savo gyvenimą. Maironio: Užmigo žemė. Tik dangausNegęsta akys sidabrinės. Tai eilėraščio „Užmigo žemė“ pradžia, ir dėl to galima būtų manyti, kad ji įsiminta maždaug taip pat, kaip dažnai įsimename visur kur skambančių dainų pirmą posmą, nieko daugiau.Šiuo atveju visgi nemanau, kad tik šitaip.Man atrodo, kad tai vienintelis lietuviškas eilėraštis, kurio pirmieji žodžiai, jų skambėjimas, garsynas ateina iš neaprėpiamų erdvių, nenusak...


Kodėl skaudieji? Ir kodėl Šatrijos Raganos akivaizdoje? Dėl to, kad tie klausimai iškilo primirštų ar ir visai užmirštų Šatrijos Raganos tekstų akivaizdoje. Išėjo du Šatrijos Raganos „Raštų“ tomai – jau ketvirtas ir penktas1. Jie apima didžiuosius rašytojos vertimus, įžymiojo humanistikos pedagogo Fridricho Wilhelmo Försterio (1869–1966) mokymą. Moralinio ugdymo, neatskiriamo nuo krikščionybės postulatų, politinės etikos principų kūrėjas ir skelbėjas, vienas ryškiųjų pacifistinio, antiautoritari...


Daug skirtingų rinkimų rezultatų vertinimų, pasipiktinimo. Tačiau, nepaisant visokių skandaliukų, rinkimų rezultatai gana logiški ir prognozuoti. Naujajame Seime – gerai žinomos partijos, žinoma jų reputacija, matyti veidai. Na ir kas, kad kai kurie politikai ar jų reputacija daug kam labai nepatinka.  Kai kas liko už borto. Bet ar pasigesime Seime valinskų, palaičių, baukučių. O Artūro Zuoko, Vladimiro Romanovo, Kristinos Brazauskienės, Gedimino Vagnoriaus, Vidmanto Žiemelio, Gintaro Son­gailos...


Draugai