Publicistika

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime. Buvo labai lieva. Viskas vyko Visuomenės harmonizavimo parke su neopagoniškais kryžiais ir citatomis apie dangų ir žemę, o gal net Saturną. „Lietuva tokia graži“, – buvo parašyta ryškiai geltonomis raidėmis ant kalno. Dar žemiau buvo baisiai brangus maistas, kava ir vanduo. Tokia vieta tobulai tiktų astrologų sąskrydžiui, bet pasaulio lietuviai čia irgi savotiškai derėjo. Jie nebuvo hipsteriai ir apskritai neatrodė labai vakarietiški, labiau akropoliški. Kai...


Pieras Paolo Pasolini (1922–1975) – italų poetas, rašytojas ir kino režisierius, vienas iškiliausių XX a. menininkų ir kairiosios pakraipos intelektualų, ypač atidus socialinėms temoms. Dėl atviros ir aršios politinės klasės bei policijos piktnaudžiavimo jėga kritikos Pasolini 15 metų persekiotas, patyrė ne vieną teismo procesą ir nuolatinius kaltinimus dėl amoralaus elgesio (rašytojas niekada neslėpė savo homoseksualumo), o jo kūryba dažnai buvo cenzūruojama. Pasolini žuvo tragiškomis, dar ir š...


Saulius Žukas. 2017 m. minėsime 100-ąsias Greimo gimimo metines. Šis jubiliejus verčia pagalvoti, ką gi mes čia darom. Ar palaikom Greimo tradiciją? Ir kiek esam verti šios pavardės? Pradėdamas nužymėsiu jo biografijos punktyrą. Vokiečiams okupavus Klaipėdą, Greimas su keliais kitais studentais buvo išsiųstas mokytis į Prancūziją. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Greimas buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę ir su ja 1939 m. spalio 27–28 d. įžygiavo į Vilnių. Okupacijos metais dirbo moky...


Vasaros skaitiniai

2016-07-13 21:41:29

Geriausias būdas įvertinti knygą –perskaityti pirmą ir paskutinį jos sakinius   Hannah Kent. „Paskutinės apeigos“. Iš anglų kalbos vertė Jovita Groblytė-Hazarika. –­ V.: „Baltos lankos“, 2016. α: Jie pasakė, kad aš turiu mirti. Ω: Per egzekuciją iki pat jos galo buvo laikomasi deramos tylos ir tvarkos, o pabaigoje pastorius Magnusas Arnasonas trumpai kreipėsi į susirinkusiuosius.   Richard C. Morais. „Šimto žingsnių kelionė: nuo Bombėjaus iki Paryžiaus“. Iš anglų kalbos ver...


Iš LM publikacijų ciklo „Hermeneutika: kalba–tekstas–ištarmė“   Vienas iš aspektų, kuris tarsi savaime atsiveria kaip temos „Balsas ir kalba – šnekėjimas ir kalba“ pamatas, yra fenomenų – šnekėjimo, rašymo ir skaitymo – triada. Šios trys pãtirtis ir elgsenas reiškiančios sąvokos užpildo visą erdvę tarp balso ir kalbos, bet jos nėra paprasta seka, kurioje viena yra pirma, kita – antra, trečia – trečia. Priešingai, jos iškyla kaip savitai tarpusavyje susipynusios – tiek pačiame vyksme, tiek...


Šeštadienį šeštą ryto Žvėryno ūlyčios žaliai vaiskios ir jaukiai tuščios – besiskleidžiančius disonansinius naujųjų stilių aromatus vis dar slopina kažkas įsigėręs, ankstesnis – maždaug kaip senelių sodybose, kai lankaisi po ilgos pertraukos. Tokį ramumos seifą, ne, veikiau, skrynelę, gera turėti netoli miesto centro, galvoju, prisimindamas ne mažiau tykų Krakovo kvartalėlį, atskirtą Liublianicos upikės Slovėnijos sostinėj, savo paskutinėj išvykoj. Sugriežiu dantim, kai pro pat mane, tarsi vorat...


Birželio pradžioje Sankt Peterburge paskelbtas „Nacionalinio bestselerio“ kon­kurso nugalėtojas. Nacbestas –­ tai viena prestižiškiausių literatūrinių premijų Rusijoje. Ji įsteigta 2001 m. leidėjo ir literato Konstantino Tublino iniciatyva, siekiant įsukti žlungantį knygų leidybos verslą gūdžios ekonominės krizės sąlygomis. Premijavimo mechanizmas toks: knyga paskelbiama nacionaliniu bestseleriu ir tampa tokia. Nors vidutinis knygos tiražas Rusijoje –­­­ 5 tūks­tančiai, v...


Ar jums yra tekę kristi taip žemai (ar pakilti taip aukštai – tai, žinoma, priklauso nuo žvilgsnio taško), kai kuris nors interneto portalas jus apkaltina „pseudointelektualumu“? Man taip nutiko, ir ne kartą, ačiū. Žodynuose galima greitai rasti šios sąvokos aiškinimą. Pseudointelektualas yra arba tas asmuo, kuris stengiasi peršokti savo intelektą, atleiskite, iššokti aukščiau bambos, net jei jis (asmenybė, žinoma) neturi nei būtinų žinių, nei akademinio laipsnio, arba jis yra tas žmogus, kur...


„Santara-Šviesa 2016“   „Veidu į Lietuvą!“ – kadaise buvo suformuluota Užatlantėje, ir stojo „Santara-Šviesa“, liberalios krypties lietuvių išeivių organizacija. 1957–1993–2016 metai bėga, ir, žiūrėk, jau visi žmogaus gyvenimo limitai išeikvoti. Deja, šiųmečiame suvažiavime birželio 24–26 d. Alantoje senbuvius amerikonus galėjai suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Dauguma Lietuvos masonų, prisiekusių šviestis ir šviesti, kol apšvies Lietuvą Tėvynę, iškeliavo dar toliau nei anapus Atlan...


Retrospektyvūs pamąstymai apie lietuviškuosius protestus    Galvojant apie pokrizinės Lietuvos socialinio protesto kultūrą, mintyse visų pirma iškyla garsieji 2009 m. sausio 16-osios įvykiai – mitingas prie LR Seimo, netikėtai peraugęs į riaušes. Vėliau profsąjungos kasmet siekdavo atkreipti visuomenės dėmesį į sunkėjančią paprastų darbuotojų padėtį. O jau 2015 m. rugsėjo 10 d., LR Seime svarstant naujojo Darbo kodekso klausimą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir Lietuvos p...


Draugai