Skelbimai

PRANEŠIMAS SPAUDAI Įkurta Kultūros periodinių leidinių asociacija 2018 m. gegužės 28 d., Vilnius   2018 m. gegužės 11 d. įregistruota Kultūros periodinių leidinių asociacija, kurios steigėjai – senas tradicijas turintys kultūros leidiniai „Literatūra ir menas“, „7 meno dienos“, „Metai“. Narių skaičius artimiausiu metu gerokai didės ir vienys per 10 kultūrinių leidinių („Šiaurės Atėnai“, „Naujasis Židinys-Aidai“, „Artnews“ etc.) Šios asociacijos tikslai neatsiejami nuo viso kultūrinio l...


 PRANEŠIMAS SPAUDAI   Žurnalas „Literatūra ir menas“ atsinaujina ir nepretenduoja į amžinybę 2018 m. kovo 8 d., Vilnius   Nuo kovo kultūros leidinys „Literatūra ir menas“, iki šiol ėjęs kas savaitę, tampa dvisavaitiniu žurnalu, o kovo 9 d. numeris jau pasirodys naujo dizaino ir dviem spaudos lankais storesnis. Leidinio redakcija permainų buvo priversta imtis dėl sumažėjusios valstybės finansinės paramos 2018-iesiems metams. Todėl esamomis lėšomis bandoma pasiekti geriausią ...


(5.A13) - tai bendras Kultūrinių leidinių stendas. Galėsite įsigyti naujausiąjį ir senesnius "Literatūros ir meno" žurnalo numerius... Susitikti su autoriais, redaktoriai. Bus veiksmo, šachmatai, matas, patas, o ir kolegos iš leidinių "Metai", "7 meno dienos", "Šiaurės atėnai", "Nemunas"... Bei jų leidiniai. Ko daugiau?.. Renginys Facebook tinkle {source}<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLitmenis%2Fposts%2F1692623000830922&wi...


Premija skiriama už geriausią naują (išleistą praėjusiais kalendoriniais metais) lietuviškos poezijos knygą, kurioje atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Kandidatus premijai gali siūlyti menininkų sąjungos, leidyklos, kultūros centrai, bib­liotekos, patys autoriai. Iki vasario 15 d. Šilalės rajono savivaldybės D. Poškos premijos vertinimo komisijai (J. Basanavičiaus g. 2, 75138, Šilalė) reikia pristatyti laisvos formos paraišką, spausdintą kompiuteri...


Skelbiamas konkursas Pa­svalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijai gauti. Premija skiriama Bernardo Brazdžionio lietuvybės, gimtosios kalbos, pilietiškumo tradicijas tęsiančiam, tradicines vertybes puoselėjančiam Lietuvos autoriui už naują pastarųjų trejų metų aukšto profesinio lygio grožinės literatūros kūrinį (knygą) ar literatūrologijos kūrinį (knygą). Užpildytą paraiškos formą (www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2018/01/paraiska-b.-brazdzionio-premijai.docx) ir 3...


Festivalį „Vaidiname žemdirbiams 2018“ įrėmina Lietuvai svarbios datos Rokiškyje kasmet vykstantis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ šiemet prasidės vasario 16-ąją ir baigsis kovo 11-ąją. „Įrėmintas“ į šaliai reikšmingas datas, festivalis šiemet įgavo ir simbolinį pavadinimą „Teatro šviesos odisėja: Vasario16-oji – Kovo 11-oji“. Pasak Rokiškio kultūros centro direktorės Irenos Matelienės, sumanymas festivalį pradėti ir užbaigti būtent šiomis datomis, lyg simbolini...


Skelbiamas konkursas kasmetei rašytojos Jurgos Ivanauskaitės premijai gauti. Premija skiriama konkurso būdu ne vyresniam kaip 45 metų autoriui už geriausią lietuvių literatūros kūrinį, atitinkantį formuluotę „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“, išleistą per dvejus kalendorinius metus. Kandidatus gali siūlyti leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai iki sausio 20 d. Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, Vilnius). Reikia pateikti du knygos egzempliorius ...


Pirmosios knygos konkursas

2017-12-27 08:58:25

Skelbiamas 2018 m. „Pirmosios knygos konkursas“. Jame gali dalyvauti ne vyresni kaip 35 metų rašytojai, dar neišleidę savo knygų. Teikiamo kūrinio apimtis 2–5 autoriniai lankai (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, o prozos – 40 000 ženk­lų su tarpais). Reikia pateikti 3 egz. kompiuteriu surinkto ir atspausdinto teksto. Kūrinio puslapiai turi būti numeruoti, susegti į segtuvus. Taip pat atskirame lape reikia pateikti trumpas žinias apie save, nurodyti savo gimimo datą ir kontaktinius duomeni...


Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti vaikų literatūros kūrinius, kritikos darbus, vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo projektus Vaikų literatūros premijai gauti. Premijos tikslas – skatinti Lietuvos rašytojus kurti vaikams skirtas knygas, įvertinti švietimo, visuomeninių ar privačių įstaigų bei asmenų indėlį populiarinant vaikų literatūrą ir knygų skaitymą. Kandidatūras premijai turi teisę siūlyti asociacijos, švietimo įstaigos, švietimo įstaigų steigėjai, kiti juridiniai asme...


Skelbiamas 2018 m. haiku konkursas „Valtys kopose“. Tema – „Jūržolės“. Konkursui galima siūlyti klasikinio ir šiuolaikinio haiku žanro eilėraščius. Vienas autorius gali pateikti 1–3 naujus, paties sukurtus ir niekur neskelbtus vieno arba abiejų žanrų haiku. 2017 m. konkurso pirmosios vietos laureato darbai 2018 m. konkurse nevertinami. Dalyviai iki 2018 m. kovo 5 d. kviečiami užpildyti anketą (klrasytojai.wordpress.com/2018-m-respub­likinio-haiku-konkurso-valtys-kopose-nuostatai/) ir kartu su ...


Draugai