Skelbiamas 2018 m. „Pirmosios knygos konkursas“. Jame gali dalyvauti ne vyresni kaip 35 metų rašytojai, dar neišleidę savo knygų. Teikiamo kūrinio apimtis 2–5 autoriniai lankai (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, o prozos – 40 000 ženk­lų su tarpais). Reikia pateikti 3 egz. kompiuteriu surinkto ir atspausdinto teksto. Kūrinio puslapiai turi būti numeruoti, susegti į segtuvus. Taip pat atskirame lape reikia pateikti trumpas žinias apie save, nurodyti savo gimimo datą ir kontaktinius duomenis. Dosjė lapo prie rank­raščių nesegti. Rank­raščiai priimami 2018 m. vasario 5–9 d. K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungoje įsikūrusiame leidyklos knygynėlyje arba paštu. Rankraštis laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto ant­spaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė priėmimo diena. Konkurso laimėtojai bus paskelbti www.rsleidykla.lt ir informuoti asmeniškai.

pirmosios_knygos_konkursas.png