Pirmosios knygos konkursas

Skelbiamas 2018 m. „Pirmosios knygos konkursas“. Jame gali dalyvauti ne vyresni kaip 35 metų rašytojai, dar neišleidę savo knygų. Teikiamo kūrinio apimtis 2–5 autoriniai lankai (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, o prozos – 40 000 ženk­lų su tarpais). Reikia pateikti 3 egz. kompiuteriu surinkto ir atspausdinto teksto. Kūrinio puslapiai turi būti numeruoti, susegti į segtuvus. Taip pat atskirame lape reikia pateikti trumpas žinias apie save, nurodyti savo gimimo datą ir kontaktinius duomenis. Dosjė lapo prie rank­raščių nesegti. Rank­raščiai priimami 2018 m. vasario 5–9 d. K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungoje įsikūrusiame leidyklos knygynėlyje arba paštu. Rankraštis laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto ant­spaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė priėmimo diena. Konkurso laimėtojai bus paskelbti www.rsleidykla.lt ir informuoti asmeniškai.

2017-12-27 08:58:25
Draugai