Vienas eilėraštis

  Ak, lietuvninkai, širdingi mano broleliai!                   Broleliai, kvaileliai,                   Durneliai, varleliai,                   Žiopleliai, mūkeliai...Iš debesų žiema po tam jau iškišusi galvąNei pikčiurna ...


Londono tunelis byra,ir kas prašė šių dūmų,šios nuolaužų griūties ar staigių atsakomybės gniūžčių?Žybsnyje sprogstančios mėlynos šviesos, ten,ištaria vyras, karūnuotas laibom peleningom liepsnomir megzta kepure,ten, rodo daili gyslota ranka,ištiesta į trečiąjį paukštį anapus tylos,ištiesta į grožį, neriantį prapultin –ugnis bedugnėje, griaučius nulaižiusi skaisčiai –tu jau gali išlįsti. Klausydamas kritusių spindulių, trūkinėjančių karštyje– pirmas įkvėpis po atgimimo –ten, ištaria jis, pažvelk...


Iš austrų konkrečiosios poezijos antologijos „Paraffin“ (Wien, 1984)Adaptavo gn...


iš visos užmarštiesiš visos padangės mėlynėsiš viso gyvybės dygesiožuvėdros įkirsta akimileidies pakrantės šiaušdamas tyląkumšty smėlio spausdamas kibįsukvyksėdamas žvynais bangeliųkol tolumojkuri jau kadais atsiliko per laiko rainelęištirpstižėrinčias pėdas sumėtęslyg paskutinisnenutylėtasskenduolio atodūsis   ...


Patricija Šmit. baltas triušis

2017-12-06 13:19:46

              bėk baltas triuši bėk –       greitai čia nieko neliks –       viską apims ugnis –       ir žolę ir dobilus       nepagailės ir namų                            &nbsp...


Viktoras Gulbinas. Fair play

2017-11-29 22:24:16

     – 5 sekundės iki įvarčio – vienas prieš vartininkąnuo centrobe nuošalėsnepažeidus taisyklių teisėjas nešvilpiašoninis nieko nerodo šansas pasižymėtibet juk užmokėjo, kad neįmuščiautik kodėl su vokeliu pasiuntė moterį gynėjas kiek atsilikęsvejasi viesulubet neartėja      – 4 sekundės iki įvarčio –   mačiau, banknotai žaligeras pluoštasantra tiek gausiuįvykdęs sąlygasreikėtų erdvesnio butožmona vis graužia ir ėda      – 3 sekundės ik...


Stasys Jonauskas. Latvijai

2017-11-22 22:53:53

Lapkričio 18-oji – Latvijos nepriklausomybės diena   Mėlynas tavo dangus, ar jis – gyvenimas tavo,Ar tik vaizdelis važiuojant vasaros viduryje?Kas ten – pašvaistė ar debesys tyliai baltavo,Ir pažeme slinko į šiaurę vėstanti Žemaitija. Ko taip kiekvieną pavasarį gulbės ir – žąsys lekiaĮ ežerus tavo, kuriuos dangumi nudažai?Kaip šviečia Europoje tavo padangė, kai degaAmžiną saulės laiką Joninių naktį laužai. Jiems gęstant saulelė vėl grįžta, iš kur atėjus,Palieka ji grūdus, šaknis ir sėkl...


  Visdažniauirdažniauužmieguant širdiesrevoliucijų pusėje Visrečiauir rečiaususapnuojutaveit„Titanike“šokančią Rusijoj   2015   „Kai sovietmetis tiesiog akyse virsta Naująja Atlantida, kokia sovietmečiu savo ruožtu buvo virtęs smetonmetis, sinefilai turėtų neužmiršti, kad beveik visų mūsų legendinių kino vyrų karjeros suvešėjo kaip tik tada. Vadinasi, tos nūnai iš Rusijos ekranų nedingstančios lietuvių kilmės rusų aktorės sykiu dekonstruoja „lokių“ mitą ir su...


išankstinis įspėjimas: šiame eilėraštyje nėra gražių įvaizdžių,jis jums nieko nepaaiškins apie pasaulį.iš esmės jis nė iš tolo nepanašus į eilėraštį.   esu sutrikus.po paskutiniojo, atnešus man nemažą maišą įvairių šokolado subproduktų,sesuo pasakė: susirask normalų. suprask: ne poetą.fūristą, kiek vėliau pridūrė draugės draugė.būtent tai mane ir glumina: kaip atskirt normalų nuo nenormalaus,ir iš viso, kas yra normalu keistuose poravimosi ritualuose?pavyzdžiui, ar vyras turėtų sakyti kom...


Ryan Van Winkle. Oregono takas

2017-11-01 21:45:57

  Spalis, Vakaraivis lieka atverti. Šiąnakt miegas. Rytojpabudimas ir vis dar Vakarai. Mes atsiųsime spalvas:atvirukus, pilnus niekio, ganyklų vaizdų ir melsvos tuštumos.Atvirukus, pilnus dar daugiau Vakarų. Pabundam ir vis dar spalis,Vakarai lieka atverti. Melsvi.   Iš anglų kalbos vertė Dominykas Norkūnas    ...


Draugai