Vienas eilėraštis

James Sacré. A. J. Greimui

2017-10-11 20:09:01

James Sacré Kliuvinys malonumas, veidai suteikiantys prasmę žodžiui mylėti, vargas, tolumoje nelaimę girdime karas kad nieko nesuprastum naktis kuri sudūžta trapus nutolstantis kūnas žmonės mylimi smagumas rašyti nerimas taip pat žodžio spalva kaip tai gali paveikti, o jo šiugždesys? Štai aš viduje ant visados (šiaip ar taip tai eilėraščio laikas): kaip sakoma gyventi, kaip sakoma mirtis. Meilės arba vargo istorijos, švelnumas ar didieji šauksmai sukaupti gyvenime, eilėraštis – jaukas (jo raud...


Avrom Sutzkever. Batų vežimas

2017-09-28 17:59:49

Rieda ir rieda ratai,Ką jie atveža man?Krūvą drebančių batų,Sukrautų vežiman. Gal jaunikis važiuojaSu nuotaka vakare?Gal susimaišę šokėjų Batai tame vežime? Gal tai vestuvės, šventė?O gal pats apakau?Batus, matytus andai,Aš tarp jų pažinau. Kaukši kulnys į taktą:Kur link, kur link, kur link?Iš senojo Vilniaus gatvių Mus veža Berlyno link. Nenoriu klausti „kieno jūs?“,Bet plyšta mano širdis:Batai, kur jūsų kojos –Teisybę kas pasakys? Kur koja to batelioSu žibančia saga?O šito – kur vaikelis,...


Hans Georg Bulla. Ruduo

2017-09-20 18:06:56

Plynas laukas,rėkiantis suopis.Čia pat kapinaitės,suklypusios senės delnaspavymui skubriam ponui pastoriui,klapčiukas spalvotais plaukais.Aikštelėjkeli automobiliai, vienam kiurksauaš ir laukiu, regiu, kaipužnugary, miško fone,sukas vėjo jėgainių sparnai,lėtai, labai lėtai.   Iš vokiečių kalbos vertė gytis norvilas   ...


John Ashbery. Šis kambarys

2017-09-12 18:33:51

 Šis kambarys Kambarys, į kurį įžengiau, buvo šio kambario sapnas.Aiškiai buvau pripėdavęs ant sofos.Apskritam šunsportrete buvau aš jaunas.Kažkas blykčioja, kažkas yra aptilę.Kasdien pietums valgėme makaronus,išskyrus sekmadienius, kai sumąstydavopatiekti mažą putpelę. Kodėl aš jums tai pasakoju?Jūsų čia net nėra.   Iš anglų kalbos vertė Dominykas Norkūnas   2017 m. rugsėjo 3 d., sulaukęs 90 metų, savo namuose mirė vienas žymiausių XX a. antrosios pusės Amerikos poetų, Niu...


Rugpjūčio 14 d., eidamas 96-uosius, JAV mirė poetas, kritikas, eseistas, „Literatūros ir meno“ autorius Pranas Visvydas. P. Visvydas gimė 1922 m. Kazlų Rūdoje, 1946 m. pasitraukė į Lenkiją, 1947 m. atsidūrė Vokietijoje, 1950 m. emigravo į JAV. VU ir VDU studijavo architektūrą, filosofiją ir istoriją, Amerikoje dirbo konteinerių projektuotoju ir dizaineriu, buvo tikrai įdomi, nepaprasta asmenybė. Literatūros kritikas Virginijus Gasiliūnas yra prasitaręs: „...kas iš 90-mečių Lietuvoj beskaito poe...


jau greitai išeisim iš šito nepatvarumo, žvakių lašėjimo, vyno pusrūsio durų laužymo, satanhauzo, prancūzparkio ir Žvėryno gatvelių, kur buvom kiti, susitardavom, kur vis dar lūkuriuoju tavęs ar savo pačios miglų išsisklaidymo, tai ne taip ir svarbu, laukiu lyg jidiš kalbos pamokų, kai kalbu, rodos, bandau perkąst akmenį, išeisim iš savęs, virtusių kortų veidais, manekenais su gražiais drabužėliais, šitoj begalinėj konstrukcijoj, k...


  audringai ir labai ritmiškai 3, 4,1 2 32 2 33 2 34 2 35, 6,1, 2 ir 32, 2 ir 33, 2 ir 31 2 3 41 2 3 45 ir 65 ir 65 ir 65 ir 65 ir 75 ir 85 ir 96 ir 97 ir 98 ir 99 ir 910 9 8 7 6 5 4 32, 1,2, 1,2, 1,3 2 14 2 15 2 167891 2 31 2 341 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 42 3 43 4 54 5 67, 8 ir 98, 9 ir 109, 10 ir 119, 10 ir 1110 11 19 11 18 11 17 10 26 9 35 8 45 7 45 6 45 5 45 5 51 2 3 ir 41 2 3 ir 41 2 3 ir 41 2 ir 3 41 ir 2 ir 31 ir 2 ir 31 ir 2 ir 31 ir 2 ir 3 ir 4 ir 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 67, 8,1 ...


Kai ateina draugai, supranti, kad yra vienatvė,Kad darbo diena yra nedarbo,Supranti, kad globalinis atšilimas – visai ne atšilimas,Kad šaltasis karas gali būti visai nešaltas,Kad hibridinis gali būti žodis, karas ar automobilis,Supranti, kad meilė yra laimė ir skausmas, viltis ir beviltiškumas,Supranti, kad tu esi kūnas ir tas, kuris turi tą kūną,Kad esi kažkas daugiau, nei žinai apie save,Kad nemėgsti rinktis, nes pasirinkdamas turi kažko atsisakyti,Kad nesi toks drąsus, kad galėtum rimtai išsi...


Matau juos stovinčius prie paradinių universitetų vartų,matau tėvą, vaikštinėjantį po gelsva smiltainio arka,raudonos čerpės tviska už jo galvos itsulankstytos kraujo pilnos lėkštės, mataumotiną, priglaudusią keletą plonų knygų prie klubo,stovinčią prie pilioriaus, sumūryto iš plytučių, kaltinėsgeležies vartai už jos dar praviri, jųsmaigaliai it kardai juoduoja gegužės ore,jie tuoj baigs mokslus, tuoj susituoks,jie dar vaikai, jie paiki, jie težino esantysskaistūs, jie nieko niekuomet neįskaudin...


Karlis Vėrdinis. Rugiagėlės

2017-06-26 19:08:58

Mielas seneli, ar tau patiktų rugiagėlės?Matai, įkišau puokštę į tavo vazelę smėly.Netrukus Joninės, panorau šiemet pas tave ateiti,pasikalbėti su kuo nors, kas nesiginčys ir nepriešgyniaus. Pažvelk, kas čia aplinkui darosi – smėliukas ir žolytė,vazonuos gėlės, tetrūksta krapų ir svogūnlaiškių.Kieno sodas nedidelis, gali čionai pasireikšti.Ačiū Dievui, mūsų šeimai nebūdingas šitoks stropumas. Dešimtame dešimtmety ir juos buvo apėmusi karštinė –kiekvieną laisvą sprindį sukasė, augino bulves,pra...


Draugai