Vienas eilėraštis

Matau juos stovinčius prie paradinių universitetų vartų,matau tėvą, vaikštinėjantį po gelsva smiltainio arka,raudonos čerpės tviska už jo galvos itsulankstytos kraujo pilnos lėkštės, mataumotiną, priglaudusią keletą plonų knygų prie klubo,stovinčią prie pilioriaus, sumūryto iš plytučių, kaltinėsgeležies vartai už jos dar praviri, jųsmaigaliai it kardai juoduoja gegužės ore,jie tuoj baigs mokslus, tuoj susituoks,jie dar vaikai, jie paiki, jie težino esantysskaistūs, jie nieko niekuomet neįskaudin...


Karlis Vėrdinis. Rugiagėlės

2017-06-26 19:08:58

Mielas seneli, ar tau patiktų rugiagėlės?Matai, įkišau puokštę į tavo vazelę smėly.Netrukus Joninės, panorau šiemet pas tave ateiti,pasikalbėti su kuo nors, kas nesiginčys ir nepriešgyniaus. Pažvelk, kas čia aplinkui darosi – smėliukas ir žolytė,vazonuos gėlės, tetrūksta krapų ir svogūnlaiškių.Kieno sodas nedidelis, gali čionai pasireikšti.Ačiū Dievui, mūsų šeimai nebūdingas šitoks stropumas. Dešimtame dešimtmety ir juos buvo apėmusi karštinė –kiekvieną laisvą sprindį sukasė, augino bulves,pra...


Sakoma, kad netekusį žmonos Orfėją menadės suplėšė į gabalus ir įmetė jo galvą į Hebrono upę. Galva sau plaukė tolyn, dainuodama, pamiršdama, semiama vandens.   Euridikė                                        jau pamirštu, kas jipametusi sandalusžolė kalasi per jos pėdas ieško po žemęsmulkiai pintos apyrankės savam angliaspalviam riešui musės ar gėlės vardai         &n...


Aidas Marčėnas. Sukalta

2017-06-14 14:44:35

Nors vyrauji čia, permainingas vėjau,nors moterauji, kvykianti minia,kenčiau vis tiek labiau, negu kentėjautėvynėje, ištrynusioj mane. Lietuviai trinas ir neišsirovę.Imk talpią terbą, ubage, gražiaieik į save, į Lietuvą, tikrovę,kur ūkia slibinai lyg garvežiai. Pelkynų prasmės, beprasmybių girios.Kur susilieta, ten ir Lietuva.Galbūt jos tiek, kiek tu, už ją nemiręs,nugyveni, kiek ji tavy gyva.   ...


tau suteikia unikalų numerįpažymi grotažyme #ir įkalina šiapus vienutėje ir tu visą gyvenimą žiūriį tą virbų sukapotą šviesos stačiakampįgalvodamas apie laisvę kol pagaliau pabėgi iš čiaį anapus išlauždamas grotas †ir išsilaisvini   ...Alfonsas Jonas Navickas. Slėnis

2017-05-24 21:23:39

Į slėnį saulė liejosi baugi ir kruvinaLengvai sūpavos valtys apaštalų senųjųIr verkiančių gimdyvių pranašystės sklido(Seniai jau buvo baigtos visos metų sėjos)Ir spinduliuojančiam fone rimties su atspindžiuSusituokė du pralekiantys paukščiaiIr upės vis pilnėjo nuo žvaigždžių gausosTrobelės mažos nuo sapnų aukštyn pakiloKeliai lyg angys slėpės toliuosSeniai jau pažintos tiesos ir melo duonos;Tik mėnuoKylantis vis augoLyg obuolysSode. ...


Per paskutinį mėnesį rudens laikeApkartusio gyvenimo,Paskendęs liūdesy aš įžengiauĮ neturinčią vardo ir belapę girią.Ji buvo lig viršūnių apvožtaBaltu lyg pienasŪkanos stiklu. Pražilusiom šakomVarvėjo tyros ašaros, kuriomTik medžiai verkia, priartėjusŽiemai, naikinančiai visas spalvas. Staiga stebuklas atsivėrė – per saulėlydįNušvito debesynuose mėlynė,Ir tyras spindulys praslydo kaip biržely,Ir tyliai verkė medžių šakos žaliosIr būsimų dienų mano...


* * * Broviausi per tą sapnąsunkiaiį nubudimąšiltais ašarų žodžiųupeliaisėjo pas mane motina Nebijok žemėj esi sakiauniekas tavęs jau nenuskriaus nesužeis nepalies motina su ta baimeglaudėsi prie manęs nebijok žemėj esimany esi niekas tavęs nepaliesnesužeis nepažemins broviausi per tą sapną sunkiaipriešais mane stovėjo Šešėlis   Iš lenkų kalbos vertė Rimvydas Strielkūnas   ...


Sylvia Plath. Tėveli

2017-05-03 18:45:03

Nesutinki, nebetinki,Juodasis bate, tu daugiau,Tavy it pėda gyvenauTris dešimtis metų, balta ir skurdi,Vos drįsdama įkvėpti ar Apčy. Tėveli, turėjau tave nužudyti.Bet mirei anksčiau, nespėjau –Lyg marmuras sunkus, lyg Dievo pilnas maišas,Lyg statula pamėkliška vienu nykščiuKaip San Fransisko ruonis – pilku, dideliu, Ir gálva, siekiančia net išgamą Atlantą,Kur mėlyna užliejama pupelių žalumuŠalia gražiosios Nausetos.Aš melsdavausi, kad atgytum tu.Ach, du. Vokiečių kalboje, Lenkijos mieste,Suly...


Draugai