Algio Kalėdos premijos konkursas

Skelbiamas Algio Kalėdos premijos konkursas. Premija skiriama už reikšmingus pastarųjų trejų metų Lietuvos literatūros paveldo, lietuvių-lenkų literatūrinių ryšių, komparatyvistikos ir kultūrų sąveikos tyrimus (monografijas, studijas, straipsnių ciklus, moksliškai parengtas šaltinių ir jų vertimų publikacijas). Kandidatus premijai gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Iki gruodžio 1 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui (Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius arba el. p. direk@llti.lt) reikia pateikti 2 rekomendacijas, gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą, premijai teikiamus veikalus (jei jie parašyti ne lietuvių k., būtina lietuviška santrauka). 

 

Algio Kalėdos premijos konkursas
Algis Kalėda (1952 10 02–2017 05 11). Marijaus Gailiaus nuotrauka.

Draugai