Aloyzo Petriko, Liudo Dovydėno ir Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos

Skelbiamas Dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursas. Premija skiriama už geriausią naują (per praėjusius dvejus kalendorinius metus) leidyklose išleistą lietuvišką knygą vaikams ir jaunimui. Knygas premijai gauti gali siūlyti leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai iki kovo 1 d. Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, Vilnius). Reikia pateikti 3 knygos egzempliorius ir rekomendacinį raštą (iki 2 p. kompiuteriu). Konkurse gali dalyvauti ir nauji kūriniai, išleisti kūrinių rinktinėje. Jeigu kūrinį sudaro kelios dalys (trilogija, ciklas ir pan.), kandidatas vertinamas pasirodžius paskutinei daliai. Apdovanojimas gali būti skirtas ir po autoriaus mirties. Laureatui gegužę bus įteiktas diplomas ir 3 000 € piniginė premija. Daugiau informacijos tel. (8 5) 2123919, 8 600 08291, el. p. valdyba@rasytojai.lt


///


Skelbiamas Liudo Dovydėno premijos konkursas. Apdovanojimas skiriamas už geriausią naują lietuvišką romaną, išleistą per praėjusius kalendorinius metus. Konkurse gali dalyvauti ir nauji kūriniai, išleisti rinktinėje. Jeigu romaną sudaro kelios dalys (trilogija, ciklas ir pan.), kandidatas vertinamas pasirodžius paskutinei daliai. Romanus premijai gali siūlyti leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai iki vasario 29 d. Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, Vilnius). Pateikiami 5 knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas (iki 2 p. kompiuteriu). Tam pačiam autoriui premija antrą kartą neskiriama, tačiau gali būti skirta ir po autoriaus mirties. Laureatui bus įteiktas diplomas ir 5000 € piniginė premija. Daugiau informacijos tel. (8 5) 2123919, 8 600 08291, el. p. valdyba@rasytojai.lt


///


Skelbiamas poeto Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinės premijos konkursas. Premija skiriama už geriausią pirmąją poezijos knygą, išleistą 2019 metais. Kandidatus gali siūlyti leidyklos, meno kūrėjų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Iki kovo 31 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (Ventos g. 11A, 81157 Kuršėnai, Šiaulių r.) reikia pateikti pretendento kūrinius ir trumpą jo veiklos aprašymą. Premiją numatyta teikti gegužę.

Draugai