Bibliotekų ir knygynų apklausa rodo augantį susidomėjimą lietuvių literatūra

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos užsakymu UAB „Probus Consulting" atliko tyrimą apie lietuvių ir užsienio autorių kūrinių poreikį šalies bibliotekose ir knygynuose, kuriuo siekta išsiaiškinti visuomenės knygų poreikius ir surinkti bendrą informaciją apie Lietuvos knygų rinką. Tirtos dvi tikslinės grupės – viešosios bibliotekos (57) ir knygynai (51). Anketinių apklausų būdu buvo prašoma atsakyti į klausimus, kad galima būtų apžvelgti knygų skaitymo tendencijas, įvertinti bibliotekų knygų fondų, skaitytojų poreikius.

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad daugelyje šalies bibliotekų, net ir esant nepalankiai demografinei situacijai, lankytojų skaičius išlieka stabilus, o apsilankymų skaičiaus augimą fiksuojančių bibliotekų yra beveik du kartus daugiau nei bibliotekų, kuriose vyrauja neigiamos knygų skaitymo tendencijos. Kalbant apie knygynus, knygų pirkėjų skaičių daugelis jų taip pat vertina kaip stabilų. Taigi gyventojai vis dar skiria ganėtinai daug laiko skaitymui ir domisi knygomis, jos užima svarbią vietą visuomenėje.

Bibliotekose lietuvių autorių knygų pasirinkimas šiuo metu yra mažesnis nei užsienio autorių, tai lemia ir leidybinė situacija – verstinės literatūros Lietuvoje išleidžiama kur kas daugiau. Tačiau, pusės apklausoje dalyvavusių knygynų duomenimis, jaučiamas kylantis susidomėjimas –­ lietuvių autorių kūrinių per pastaruosius dvejus metus parduota gerokai daugiau, o didžiausią paklausą lietuvių literatūra turi tarp suaugusių pirkėjų. Bibliotekose skaitytojai dažnai teiraujasi naujausių Lietuvos autorių kūrinių, taigi gyventojai vis labiau domisi šiuolaikine lietuvių literatūra. Tiesa, Lietuvos autorių knygų paklausa bibliotekose vis dar vertinama kaip vidutiniška, nes mažokai yra žinoma apie šiuolaikinius rašytojus, pernelyg pasyvi lietuvių autorių knygų reklama, fondai neaprūpinti naujausiais kūriniais.

Šiuo metu tik keletas bibliotekų Lietuvoje vartotojams siūlo elektronines knygas, bet didžioji dauguma planuoja pradėti teikti tokias paslaugas. Skaitmenizavimo procesas bibliotekose palaipsniui vyksta – diegiamos naujos technologijos sąlygoja fondų turinio pokyčius. Knygynai dėl pernelyg mažų elektroninių knygų leidybos apimčių kol kas taip pat neskuba pirkėjams siūlyti šių knygų, tačiau literatūros, ypač mokomosios, skaitmenizavimas palaipsniui didės, todėl tikėtina, kad ateityje knygynai pradės aktyviai prekiauti ir elektroninėmis knygomis. Tokių knygų atsiradimas minimaliai paveiks spausdintų knygų pardavimą Lietuvoje, bet skaitytojai kol kas neskuba atsisakyti tradicinių knygų dėl visuomenės nuostatų, dėl elektroninėms knygoms reikalingos įrangos ir pernelyg mažo lietuvių kalba išleistų elektroninių knygų asortimento.

Bibliotekų ir knygynų apklausos buvo atliktos kaip viena iš Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos praėjusiais ir šiais metais vykdyto Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos paprojekčio „Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos modernizacija ir plėtra" dalių; paramos dydis –­ 161782 litai. Pagrindiniai paprojekčio tikslai: modernizuoti leidyklos veiklą, tobulinti darbo procesų organizavimą ir didinti leidyklos finansinį savarankiškumą –­ tai būtinos prielaidos, siekiant išlaikyti ir didinti nekomercinės literatūros pardavimą.

Vykdytas paprojektis leido atnaujinti leidyklos interneto svetainę www.rsleidykla.lt ir įdiegti modernią knygų prekybos sistemą. Leidyklos darbuotojams buvo surengti kvalifikacijos kėlimo mokymai prekybos, rinkodaros, socialinėje-organizacinėje srityse. Atnaujinta leidyklos materialinė bazė – nupirkta nauja kompiuterinė technika su programine įranga. Šie darbo sąlygų patobulinimai, kaip ir minėta bibliotekų ir knygynų informacija apie skaitytojų poreikius, leis dar kartą įvertinti leidyklos plėtros galimybes, įskaitant finansinio nepriklausomumo didinimą, sudaryti leidyklos strateginės veiklos planą ir toliau tęsti laiko ir skaitytojų patikrintos literatūros leidybos darbus.

Užs. Nr. 14-2

Draugai