Dionizo Poškos premija

2009 m. įsteigta ir pirmą kartą įteikta kasmetinė Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premija. Iki šiol premija įteikta poetui Vladui Braziūnui už poezijos rinktines „Priedainė“ (Apostrofa, 2008) ir „Saula prie laidos“ (Lietuvių kalbos institutas, 2008), 2010 m. –­ Henrikui Algiui Čigriejui už poezijos knygą „Žiemių pusėje giedra“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009), 2011 m. – Viktorijai Daujotei (Daujotytei) už eiliuotų tekstų žemaičių (varniškių) tarme knygą „Balsā ūkūs“ („Balsai ūkuose“, Regioninių kultūrinių iniciatyvų centras, 2010), 2012 m. – Valdemarui Kukului (po mirties) už geriausias poezijos knygas „Antausis sienai“ („Homo liber“, 2011) ir „Saulėlydis mano giesmė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011).
Premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuviškos poe­zijos knygą, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kurioje atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Laureatui įteikiamas diplomas ir 5000 litų premija.
Knygas konkursui gali siūlyti menininkų sąjungos, leidyklos, kultūros centrai, bibliotekos ir patys autoriai iki vasario 28 d. (Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos vertinimo komisijai, J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138 Šilalė, arba Lietuvos rašytojų sąjungos sekretoriatui, Dionizo Poškos premijai, K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius). Pateikiami 5 knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas iki 2 puslapių, spausdintų kompiuteriu.
Papildoma informacija: Šilalės rajono savivaldybė (8 449) 52949, 76121 Lietuvos rašytojų sąjungos sekretoriatas (8 5) 2123919, Premijos nuostatai www.silale.lt – Šilalės kraštas – Savivaldybės apdovanojimai.

Draugai