In memoriam

Dėl dailininkės keramikės LIUCIJOS ŠULGAITĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.                                                                
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl poeto STASIO STACEVIČIAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir draugus.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame poetą ir vertėją Vytą Dekšnį dėl mylimo Tėvo mirties.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame poetą, vertėją Vytą Dekšnį.
„Literatūros ir meno“ redakcija

Dėl poeto STASIO STACEVIČIAUS netekties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
„Literatūros ir meno“ redakcija