In memoriam

Dėl dailininko MARIAUS LIUGAILOS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame dailininkę Vandą Kubiliūnienę dėl mamos mirties.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Draugai