In memoriam

Dėl skulptoriaus VLADO ŽUKLIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Klaipėdos universiteto doc. dr. Marijų Šidlauską dėl Mamos mirties.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Nuoširdžiai užjaučiame Sąjungos narį, kino prodiuserį Kęstutį Petrulį dėl Mamos mirties.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame Sąjungos narę, kino kritikę Živilę Pipinytę dėl Mamos mirties.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Draugai