In memoriam

Dėl dailininkės IRENOS VITKAUSKIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.                                                                
Lietuvos dailininkų sąjunga

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Virginiją Tiulkinienę dėl Tėvelio mirties.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Draugai