Konkursas rašytojos Jurgos Ivanauskaitės premijai gauti

Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia konkursą rašytojos Jurgos Ivanauskaitės kasmetinei premijai gauti. Premija konkurso būdu skiriama ne vyresniam kaip 45 metų autoriui už geriausią lietuvių literatūros kūrinį, atitinkantį formuluotę „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“ ir išleistą per pastaruosius dvejus kalendorinius metus. Kandidatus gali siūlyti leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai iki sausio 20 d. Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius). Pateikiami du knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas (iki 2 p. kompiuteriu). Tam pačiam autoriui premija antrą kartą neskiriama. Premija gali būti skirta ir po autoriaus mirties.

Draugai