Kornelijus PLATELIS. Panevėžio literatūrinė žiema

Literatūrinė žiema vyko gruodžio 7–8 dienomis Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, ku­ri kaip tik šventė savo 90 metų sukaktį. Renginys pavyko, tad reikia pasveikinti organizatores – Elvyrą Pažemeckaitę ir Solveigą Ska, taip pat bibliotekos direktorę Rimą Maselytę bei visą kolektyvą, pasirūpinusį, kad renginių vedėjams ir dalyviams nieko netrūktų.
Pati Elvyra ne kartą sakė daug dalykų kopijuojanti nuo Poetinio Druskininkų rudens, tačiau pastarasis neturi ypatingų teisių nei į anoniminius konkursus, vykstančius daug kur pasaulyje, nei į aukcionus. Kad tik žmonės norėtų juose dalyvauti. O, pasirodė, norėjo. Pabandysiu tuos du festivalius palyginti. PDR labiau stengiasi pristatyti mūsų poetus tarptautinei auditorijai (almanache spausdiname jų kūrybos vertimus į anglų kalbą) ir užsienio svečius – Lietuvos skaitytojams. Panevėžio žiema pristato lietuvių poetus ir vieną kitą užsienietį Panevėžio publikai (joks leidinys neleidžiamas) ir vienas kitam. Tai kiek skirtingi „formatai“, turintys savo privalumų ir trūkumų. Panevėžio žiemos privalumais laikyčiau tai, kad suteikiama galimybė skaityti savo kūrybą visiems kviestiems autoriams ir kad neapsiribojama vien tik poezija, o suteikiama tribūna eseistams (prozininkams). Šių metų renginyje man šie skaitymai pasirodė įdomūs. PDRą nuolat varžo noras viską versti į anglų kalbą ir kuklios galimybės tai padaryti.
Panevėžio žiemos programa tokia pat intensyvi kaip PDRo, tačiau, sakyčiau, nelabai realistiška. Renginiai užsitęsia, stumdo kitų pradžias, apskritai nusitęsia į naktį, ir jeigu visi programoje surašyti dalyviai būtų atvykę, jie turėtų skaityti po vieną eilėraštį ar po kelias esė pastraipas, kitaip programa sprogtų. Tačiau autoriams taip „gelbėti“ programos taip pat nederėtų – jei jau pasižadėjai atvykti, būk malonus, o jei kilo kokių nenumatytų kliūčių dalyvauti festivalyje, taip pat būk malonus pranešti laiku. Nepranešdamas pademonstruoji savo nepagarbą taip sunkiai triūsiantiems literatūros labui žmonėms.
PDRas taip pat turėtų ko pasimokyti iš Panevėžio žiemos. Derėtų programoje surasti vietos paskaityti visiems atvykusiems lietuvių poetams, nepaliekant visko laisvo mikrofono savieigai. O Panevėžio žiemoje teko išgirsti nemažai geros poe­zijos ir eseistikos, ir tai svarbiausia. Taigi dar kartą sveikinu visus rengėjus ir dėkoju rėmėjams.