Kronika Nr. 3440

Rugsėjo 4–7 d. Vilniuje vykusi konferencija „Sociokultūrinės kryžkelės ir ribos: muzikinės mikroistorijos" – svarbiausias 80-metį švenčiančios Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslinis renginys. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 80 pranešėjų iš 22 šalių – Austrijos, Danijos, Italijos, JAE, JAV, JK, Kanados, Kroatijos, Norvegijos, Olandijos, Rusijos, Šveicarijos ir kitų. Konferencija suteikė galimybę kaimyninių regionų muzikos tyrinėtojams pasidalyti po šaltojo karo pabaigos atsivėrusių duomenų tyrinėjimų – „archyvų revoliucijos" – rezultatais. Rengiant konferencijos programą bendradarbiauta su Baltijos kraštų muzikologų bendruomenėmis, Tarptautinės muzikologų draugijos studijų grupėmis „Šostakovičius ir jo epocha: amžininkai, kultūra ir valstybė", „Muzika ir kultūros studijos", „Stravinskis tarp Rytų ir Vakarų". Daugiau informacijos crossings2013.lmta.lt

 

 

Draugai