Kronika Nr. 3450

Prancūzijoje geriausiu užsienio romanu buvo pripažintas amerikiečių rašytojo Richardo Fordo romanas „Kanada". Jam buvo skirta „Femina" premija – vienas prestižiškiausių šalyje literatūros apdovanojimų, kuris teikiamas trijose kategorijose: prancūzų romano, geriausio užsienio romano ir geriausios apybraižos. Vertinimo komisiją sudaro moterys. Premiją už geriausią prancūzų romaną skirta rašytojai iš Kamerūno Léonorai Miano už romaną „La Saison de l'ombre" („Tamsos sezonas"). Geriausios apybraižos arba esė kategorijoje laurai atiteko Jeanui Paului ir Raphaeliui Enthovenui už darbą „Dictionnaire amoureux de Proust".

Lapkričio 17 dieną sulaukusi 94 metų Londone mirė britų rašytoja, Nobelio premijos laureatė Doris Lessing. D. Lessing gimė 1919 m. Persijoje, pirmasis romanas „Žolė dainuoja" („The Grass is Singing") publikuotas 1949 m. 1952–1969 metais išėjo iš dalies autobiografiniais motyvais parašyta penkių romanų serija „Prievartos vaikai" („Children of Violence"); 1962 metais išėjęs romanas „Auksinė užrašų knyga" laikomas feministinės literatūros klasika. 1970 m. rašytoja pasuko moks­linės fantastikos kryptimi. 1979–1983 metais Lessing publikavo fantastinių romanų seriją „Kanopas Arge". Paskutinio šios serijos romano motyvais kompozitorius Philipas Glassas 1988 m. sukūrė operą. 2007 m. D. Lessing gavo Nobelio literatūros premiją. Švedijos akademija ją apibūdino kaip „moteriškos patirties rašytoją, kuri su skepticizmu, ugnies ir vizijų galia tiriamuoju žvilgsniu naršo po susiskaldžiusią civilizaciją". Tarp daugelio kitų apdovanojimų rašytoja yra tapusi Davido Coheno, Somerseto Maughamo, Astūrijos princo premijų laureate.


Poetas, publicistas Tomas Venclova apdovanotas aukščiausiu Lenkijos valstybės apdovanojimu –­ Didžiuoju kryžiaus ordinu „už nepaprastus nuopelnus stiprinant tarpkultūrinį dialogą, humanizmo idėjų sklaidą ir kultūrinio Lenkijos paveldo populiarinimą". Lenkijos prezidentas Bronislawas Komorowskis apdovanojimą T. Venclovai įteikė Lenkijos Nepriklausomybės dienos proga. Skirtas ordinas yra aukščiausias ne Lenkijos piliečiui skiriamas apdovanojimas.


 Didžiosios Britanijos leidykla „Cambridge Scholars Publishing" išleido Lauryno Katkaus sudarytą ir parengtą mokslinių straipsnių rinkinį „Grotesque Revisited: Grotesque and Satire in the Post/Modern Literature of Central and Eastern Europe", kuriame skelbiama 14 straipsnių. Juose skirtingų šalių (tarp Rytų ir Vidurio Europos autorių yra ir iš Didžiosios Britanijos, Airijos bei Turkijos) mokslininkai humanitarai analizuoja grotesko ir satyros poetikos ypatumus bei reikšmių mechanizmus, tyrinėja grotesko sąsajas su politinio visuomeninio gyvenimo tikrove ir tos tikrovės demaskavimo literatūrinėmis priemonėmis būdus. Istorinis politinis knygos straipsnių kontekstas apima gana platų laikotarpį – nuo Trečiojo Reicho diktatūros iki pokomunistinių laikų, tačiau daugumos straipsnių problematika susijusi su sovietinio totalitarizmo epocha. Knygos autorių vieningai sutariama, kad grotesko ir satyros žanrai totalitarinių režimų sąlygomis Rytų ir Vidurio Europos literatūrose suvaidino itin svarbų vaidmenį apnuoginant nekritiškų sau režimų absurdą ir veidmainystę. Daugiau informacijos www.booksfromlithuania.lt


„Chateau d'Eau" galerijoje Tulūzoje (Prancūzija) veikia Lietuvos avangardinės fotografijos pradininko Algirdo Šeškaus paroda „Pilkos spalvos variacijos ir niuansai". Pa­rodos kuratorius – galerijos direktorius Jeanas Marcas Lacabe. „Chateau d'Eau" galerija –­ seniausia ir viena prestižiškiausių fotografijos galerijų Prancūzijoje. 2013 m. pavasarį joje buvo surengta Vytauto V. Stanionio fotografijos paroda. Paroda veiks iki 2014 m. sausio 5 d. Daugiau informacijos www.galeriechateaudeau.orgLapkričio 22 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute minint literatūros kritiko ir mokslininko Vytauto Kubiliaus gimtadienį (1926 m. lapkričio 23 d.) įteikta jo vardo premija. Antruoju jos laureatu išrinktas literatūrologas Virginijus Gasiliūnas už literatūros istorijos ir kasdienio jos gyvenimo kritinę refleksiją asmeniniame tink­laraštyje http://virginijusg.blogspot.com. Vertinimo komisija pabrėžia, kad premijos skyrimas tinklaraštininkui primena asmeninio įsipareigojimo ir tylaus nuolatinio darbo reikšmę kultūrai, nes tinklaraštis rašomas laisvalaikiu ir iš vidinio poreikio (pastarasis bruožas buvo būdingas Vytautui Kubiliui), o ne pagal užimamas pareigas ar vykdant finansuojamą projektą. V. Kubiliaus premiją 2012 m. įsteigė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Ji teikiama už 2 pastarųjų metų darbus apie XX–XXI a. literatūrą. Premija siekiama išryškinti  literatūros kritikų ir mokslininkų darbo prasmę – būti tarpininkais tarp rašytojų ir skaitytojų, formuluoti literatūros kriterijus, skleisti šiuolaikinę literatūrą. Premiją skiria komisija, sudaryta iš vienuolikos literatūros kritikų ir mokslininkų iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos rašytojų sąjungos, aukštųjų mokyklų lituanistinių katedrų.


Maskvoje lapkričio 27–gruodžio 1 dienomis vyksiančioje 15-oje tarptautinėje intelektualios literatūros (non fiction) mugėje viešnios teisėmis dalyvaus Šveicarija, kurios programoje numatyti susitikimai su žinomais Šveicarijos rašytojais ir dramaturgais (Metinu Arditi, Charlesu Lewinsky'u, Luku Bärfussu, Michailu Šiškinu ir kt.), vaikų literatūros iliustracijų paro­da ir kino peržiūros. Bus diskutuojama apie moterų vaidmenį ir moterų literatūrą, apie daugiakalbystę Šveicarijoje bei identitetą, apie šiuolaikinių rašytojų politinį angažavimąsi. Iš viso įvyks apie 30 diskusijų ir susitikimų su skaitytojais.

Draugai