Kronika Nr. 3463

2013 metų pabaigoje Baku pasirodė dviejų lietuvių rašytojų – Danieliaus Mušinsko ir Algirdo Pociaus kūrinių vertimai į azerbaidžaniečių kalbą. Azerbaidžano rašytojų sąjungos literatūros ir meno žurnalo „Ulduz" („Žvaigždė") 2013 m. gruodžio mėn. numeryje spausdinamos D. Mušinsko novelės: „Saulėlydis Lietuvoj", „Paskutinieji negaus nieko", „Alkani miegos sotūs", „Nuogi atrodys gražiai" ir „Prarijus varlę" (vertė Mahiras Gamzajevas ir Arifė Arifgyzy). D. Mušinsko kūriniai į azerbaidžaniečių kalbą versti pirmą kartą. Populiariame azerbaidžaniečių intelektualų leidinyje „525-ci qəzet" („525-asis laikraštis") 2013 m. gruodžio 17 d. skelbiamas rašytojo Algirdo Pociaus apsakymas „Dešimt prancūziškų žodžių" (vertė Mahiras Gamzajevas). Publikacijų nuorodos: www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=3797, www.525.az/site/?name=xeber&news_id=14245


Vokiečių dailininkas Peteris Eickmeyeris baigia rengti komiksą – grafikos novelę pagal E. M. Remarque'o romaną „Vakarų fronte nieko naujo". Ji išeis gegužės mėnesį ir skirta paminėti Pirmojo pasaulinio karo 100-mečiui. P. Eickmeyeris sukūrė 170 iliustracijų. Pasak dailininko, jam pačiam buvo svarbu savomis akimis pamatyti uniformų detales, atpažinimo ženklus, ginklus, landšaftą, tad gilinosi į Pirmojo pasaulinio karo istoriją, keliavo po šio karo vietoves, lankė muziejus. Grafikos novelę autorius pradėjo kurti 2009 metais.


Vyriausybės kultūros ir meno premijomis apdovanota 12 laureatų. Jomis siekiama skatinti Lietuvos, Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų bei kultūrai ir menui nusipelniusių asmenų veiklą. Ministrų kabinetas pritarė Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos teikimui šias premijas skirti fotomenininkei Violetai Bubelytei, poetui ir eseistui Liutaurui Degėsiui, dailininkui Algirdui Griškevičiui, dailės istorikei ir kritikei Giedrei Jankevičiūtei, operos solistei Sandrai Janušaitei-Iljoitienei, baleto artistei Olgai Konošenko, muziejininkei Margaritai Matulytei, kino kritikei Živilei Pipinytei, kompozitoriui Algimantui Vincentui Raudonikiui, tapytojui Arvydui Šalteniui, režisieriui Henrikui Vancevičiui ir pianistei Veronikai Vitaitei. Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija 12 laureatų pasiūlė apsvarsčiusi 49 pretendentų kandidatūras. Premijos dydis – 44 200 litų.


Talino grafikos trienalėje „Grand Prix" įvertintas jaunosios lietuvių menininkės Viktorijos Rybakovos kūrinys. Menininkės knyga „Pasidalintas žinojimas" išskirta iš daugiau nei penkiasdešimties autorių darbų, eksponuojamų šiame tarptautiniame meno festivalyje. Trienalėje dėmesio sulaukė ir kitas eksponuojamas V. Rybakovos darbas – videoknyga, sukurta pastaraisiais metais Raimundo Malašausko kuruotai paro­dai „oO" Lietuvos paviljone 55-oje Venecijos meno bienalėje. Taline specialų diplomą gavo ir Arnas Ankstaitis už darbą „The Ambassadors". Parodoje taip pat dalyvavo lietuvių menininkai Eglė Budvytytė, Jurgis Paškevičius, Marija Marcelionytė-Paliukė, Rūta Spelskytė, Eglė Ver­telkaitė. Šių metų trienalės tema „Raštingumas / Neraštingumas" ieško naujų grafikos išraiškos scenarijų, išrinkti darbai varijuoja nuo klasikinės grafikos iki naujų skaitmeninių medijų. Parodoje dalyvauja kviestiniai bei išrinkti konkurso būdu menininkai iš įvairių šalių, tačiau tradiciškai dėmesys fokusuojamas į Baltijos regiono grafikos raidą. Paroda veiks iki birželio 1 dienos. Daugiau informacijos http://www.triennial.ee


Pradėjo veikti nauja rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus kūrybai skirta internetinė svetainė www.gkanovich.com. Čia galima rasti rašytojo biografiją, biblio­grafiją, filmografiją, teatro kūrinius.

Draugai