Kronika Nr. 3523

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga išdalijo apdovanojimus. Dominyko Urbo premija už vertimo debiutą skirta Tomai Gudelytei, iš italų kalbos išvertusiai I. Argamante’s knygą „Jerichas 1941 metais. Vilniaus geto istorijos“ („Aukso žuvys“, 2014). Literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“ skirta Danutei Ulčinskaitei už kūrybišką ir atsakingą požiūrį į redaktoriaus darbą, už pagarbą vertėjui ir suredaguotose knygose puikiai juntamą rašytojų ir vertėjų dvasią. Bičiulių premija – Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Einamosios bibliografijos skyriaus vedėjai Danutei Sipavičiūtei už profesionalų bendradarbiavimą rengiant metų verstinės knygos rinkimus ir bibliografinių sąrašų lenkų, vengrų ir ukrainiečių literatūros metams sudarymą.


 

Istorikas Markas Griffithsas teigia XVI a. botanikos knygoje radęs pirmąjį Viljamo Šekspyro port­retą, sukurtą jam gyvam esant. Mokslininkas tyrinėja floros reikšmę anglų renesanso literatūroje. Piešinys aptiktas 1484 puslapių J. Gerardo knygoje „The Herball or Generall Historie of Plantes“ (1598), šifras po juo reiškia Šekspyrą, o simboliai – pjesę „Titas Andronikas“ ir poemą „Venera ir Adonis“.

Viljamo Šekspyro port­retas

Poezijos pavasario metu Naisiuose įteikta 39-oji Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija už geriausią 2014 m. poezijos knygos debiutą. Ji atiteko Jurgitai Jasponytei už knygą „Šaltupė“, išleistą laimėjus Lietuvos rašytojų sąjungos Pirmosios knygos konkursą. Komisija svarstė tik dvi knygas, kita – Ievos Simanavičiūtės „Ievos pievos“.

Jurgita Jasponytė. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Vengrų rašytojas László Krasz­nahorkai apdovanotas tarptautine „Man Booker“ premija už pasiekimus pasaulio literatūroje. Prozininkas lyginamas su F. Kafka ir S. Beckettu. Dauguma jo tekstų apokaliptiniai, pasižymintys itin ilgais sakiniais. Pagal jo pirmąjį ro­maną „Satantango“ (1985) režisierius Béla Tarras pastatė filmą. Krasznahorkai yra įvertintas aukščiausiais Vengrijos kultūros apdovanojimais. Į „Man Booker“ taip pat pretendavo devyni autoriai iš Indijos, Libijos, Libano, Mozambiko, Kongo, Argentinos, PAR, Gvadelupės ir JAV.


 

Šios savaitės Sotheby’s aukcione parduodamas medalionas su šviesių plaukų sruoga, kaip teigiama, priklausiusia W. A. Mozartui. Sruoga buvo saugoma kelių muzikantų šeimų. Pradinė jos kaina – 12 tūkst. svarų. Parduodamas ir kvietimas į L. van Beethoveno laidotuves bei jo plaukų sruoga (3 tūkst. svarų).

Draugai