Kronika Nr. 3552

2015 m. gruodžio 24 d. prozininkui Broniui Radzevičiui (1940–1980) būtų suėję 75-eri. Ta proga Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą: www.lnb.lt/naujienos/2733-virtuali-paroda-bronius-radzevicius-ak-gesinkite-rudenio-grozi-jis-dilgina-sirdi (autorius Darius Gudelis). Joje apžvelgiama B. Radzevičiaus biografija, kūrybinė veikla, pateikiama ikonografinė ir rankraštinė medžiaga, gausu leidinių ir straipsnių, atrinktų iš bibliotekos fondų, skelbiami rašytojo kūrybos fragmentai, jo artimųjų, literatūrologų, visuomenės veikėjų atsiliepimai.

Pirmoji Broniaus Radzevičiaus nuorauka (1945). Iš G.  Radzevičienės archyvo

 Lietuvos muzikos informacijos centras atnaujino žurnalo „Lithuanian Music Link“ leidybą. Žurnalas anglų kalba skir­tas tarptautinei informacijos sklaidai apie Lie­tuvos muzikos kultūrą. 18-ajame numeryje aptariama dainuojanti revoliucija, hepeningai ir performansai; V. Jakubėno baletas „Vaivos juosta“, pogrindžio ir populiarioji kultūra, pristatomi kompozitoriai A. Šenderovas, E. Medekšaitė, R. Mačiliūnaitė, akordeonininkas R. Sviackevičius ir šiuolaikinio folkloro atlikėja I. Jurgelevičiūtė. 2000–2010 m. LMIC du kartus per metus leido laikraščio formato „Lithuanian Music Link“, kuris buvo ir tebėra vienintelis periodinis leidinys anglų kalba apie Lietuvos muzikos kultūrą. Daugiau informacijos www.mic.lt.

LML (dizainas – Tomo Mozūros)

Vasario 5–kovo 6 d. Paryžiaus šiuolaikinio meno Pompidou centre bus pristatoma režisieriaus Šarūno Barto filmų retrospektyva, jo fotografijų paroda ir monografija apie režisierių. Bus parodyta 16 filmų (12 –­ Š. Barto, kiti – A. Stonio, L. Caraxo, C. Denis bei G. Coudray dokumentinis filmas „Šarūnas Bartas, vienas lauke –­ karys“). Robert’o Bonamy monografija „Šarūnas Bartas, arba Didžioji vienatvė“ išleista Pompidou centro užsakymu ir lėšomis. Paro­doje „Few of Them“ (1990–2000) bus pristatoma apie 50 dar niekur nerodytų fo­tografijų, taip pat prancūzų kalba išleista Š. Barto poe­zija.

Draugai