Kultūros žemėlapis Nr. 3472

Aštuoneri meteliai tepraėjo nuo nepriklausomybės paskelbimo, o kur viskas? Kur tie idealai, svajonės? Tėvynė, laisvė, nepriklausomybė, meilė žmonėms, gimtajai žemei!..
Kur? Buvo Kudirka, Basanavičius buvo, Maironis drebino Lietuvą nuo krašto iki krašto, dabar – ministeriai ir viceministeriai, policijos, žvalgybos viršininkai...
Ir visur puvimas, protekcijos, kyšiai, kyšiai... Kaipgi šitaip susmulkėjom, sumenkom, a? (J. Baltušis)
Alfredas Blaivininkas

2014.V.2–8

PARODOS

Vilnius

NACIONALINĖ DAILĖS GALERIJA
Konstitucijos pr. 22
A. Bareikio, P. Jurkšaitytės, Ž. Kempino paroda „Šviesos" (iki VI.1)

Draugai