Kvietimas teikti kūrinius Jono Avyžiaus literatūros premijai

2022 m. minimos Jono Avyžiaus 100-osios gimimo metinės. 2012 m. Joniškio rajono savivaldybės taryba įsteigė Jono Avyžiaus literatūros premiją, jos dydis – 3000 eurų. Premija skiriama rašytojui už grožinės literatūros – prozos ar eseistikos – kūrinį, kuriame profesionaliai ir meniškai vaizduojamas Lietuvos praeities ar dabarties gyvenimas. Kūrinys turi būti išleistas per praėjusius 5-erius kalendorinius metus nuo paskutinės premijos įteikimo.

 

 

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, patys kūrinių autoriai.

Iki 2022 m. balandžio 1 d. premijos įteikimo organizatorei – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai (Vilniaus g. 3, LT-84147, Joniškis) – turi būti pateikti kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos siūlymas, rekomendacija ir grožinės literatūros kūrinys (pagal galimybes pristatyti 5 egz.). Jei kūrinį teikia pats autorius, jis turi pridėti kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos rekomendaciją. Premija negali būti teikiama tam pačiam asmeniui du kartus.

Su premijos nuostatais galima susipažinti interneto svetainėse: www.joniskis.lt ir www.joniskis.rvb.lt. Papildoma informacija: tel. (8 426) 51 887, el. p. jvb@joniskis.rvb.lt.