Lietuvos kultūros tarybos susirinkimo narių rinkimai

Kultūros ministerija, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos įstatymu (Žin., 2012, Nr. 111-5631) ir Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-27 (Žin., 2013, Nr. 8-332), skelbia Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo rinkimų pradžią nuo 2013 m. sausio 23 dienos. Lietuvos kultūros taryba yra biudžetinė įstaiga prie Kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, vykdanti viešojo administravimo funkcijas. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas – kolegialus įstaigos valdymo organas, kurį sudaro 10 renkamų narių ir įstaigos pirmininkas. Rinkimų organizatorius Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyrius. Rinkimų koordinatorius Profesionalaus meno skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys, tel. 219 3441, el.paštas: j.giedrys@lrkm.lt.

Draugai